fbpx
Brøndby optrapper erhvervsambitionerne
DN-værktøj-011.jpg
Her er det Niels Dahl Nielsen, DN Værktøj Aps., der får overrakt en købmandskurv af borgmester Ib Terp. Niels Dahl Nielsen er en af de mange virksomhedsejere, der har givet konstruktive input til det fortsatte arbejde med at forbedre kommunens erhvervsservice. Foto: Brøndby Kommune.
BRØNDBY Ny erhvervsservice-gruppe skal sikre endnu bedre service til virksomhederne. Første skridt er at omsætte gode råd fra en netop gennemført tilfredshedsundersøgelse til konkrete forbedringer for byens virksomheder

Brøndby er allerede en attraktiv by for mange virksomheder. Nu hæves barren yderligere et par niveauer for at tiltrække og fastholde flere lokale arbejdspladser, skabe et mere varieret udbud af beskæftigelsesmuligheder og sikre bedre sammenhæng mellem byens arbejdspladser og arbejdskraft.
– Et stærkt og sundt erhvervsliv betyder investeringer og arbejdspladser, så der bliver råd til velfærd og udvikling. Derfor har vi sat yderligere fokus på at sikre en god erhvervsservice og en smidig sagsbehandling. Det skal være let og fleksibelt at drive virksomhed i Brøndby, så vi kan tiltrække og fastholde flere lokale arbejdspladser, siger borgmester Ib Terp og understreger, at der også er politisk vilje til at prioritere virksomhedernes vilkår.
Dels ved at give gode rammebetingelser dels ved at nedsætte en ny erhvervsservice-gruppe, der skal komme med forslag til hvordan kommunens fremtidige erhvervsservice kan blive endnu bedre.

Temperaturmåling
Den nyetablerede erhvervsservice-gruppe har som udgangspunkt for deres arbejde fået firmaet JHN Processor til at gennemføre en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice.
– Vi vil nu bruge rapporten som et værktøj til at sætte ind på de områder, hvor der er behov for det. Modsat mange af de årlige tilfredshedsundersøgelser, som brancheorganisationerne gennemfører blandt deres medlemsvirksomheder, henvender vores undersøgelse sig kun til de virksomheder, der har været i kontakt med kommunen. Og jeg skal starte med at takke de mange virksomheder, der ikke alene har givet gode og konstruktive input til vores fortsatte arbejde. Mange har også tilbudt, at vi må kontakte dem, så de kan uddybe deres kommentarer og deltage i møder om udviklingen af vores erhvervsservice, siger Ib Terp.

Plads til forbedringer
Ud af 127 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, er 62 procent af virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsvenligheden i kommunen. 27 procent er hverken/eller, 6 procent er utilfredse og 5 procent (6 virksomheder) er meget utilfredse. Tilfredsheden varierer afhængigt af om virksomheden har været i kontakt med kommunens jobcenter, byggesagsbehandlings-team, byplanteam eller miljøafdeling.
– Samlet set får vi en pæn tilbagemelding. Men omvendt er der også en række områder, hvor vi kan blive bedre. Det arbejde tager vi fat på nu. Og vores plan er så at gentage undersøgelsen med jævne mellemrum, så vi løbende kan målrette vores indsats, siger Ib Terp.

Én tovholder
Tilfredshedsundersøgelsen viser at virksomhederne især vægter dialog, klare rammer, smidig sagsbehandling, enkle regler som gør det er let at overholde eventuelle krav og én tovholder – en guide – som tager hånd om virksomheden ved at påtage sig den interne koordinering og hjælpe virksomheden rundt ’i systemet’.
– Lidt forenklet kan man sige, at vores nye erhvervsservice-gruppe under mottoet ’Det skal være nemt at gøre det rigtige’ arbejder hen imod en mere enstrenget erhvervsservice med: Én indgang, én tovholder, klar besked og konstruktiv dialog, siger Ib Terp og uddyber:
– Vi indfører vi én officiel indgang. Virksomhederne kan selvfølgelig fortsat ringe til den sagsbehandler i forvaltningen, de plejer at tale med. Men hvis nogen er i tvivl om, hvor de skal henvende sig, vil der fremover være én officiel indgang, til dem der henvender sig telefonisk eller digitalt. Tilsvarende etablerer vi en tovholder-funktion, som skal hjælpe virksomhederne med at tage hånd om deres sag. Vi prioriterer også en tidlig dialog, så vi i højere grad kan hjælpe og vejlede virksomhederne og være i løbende dialog om status på virksomhedens sag. Og selv når vi er kontrolmyndighed skal det kombineres med en vejledende funktion, hvilket vores Miljøafdeling netop får stor ros for at gøre. De kommer ikke bare ud med løftede pengefingre – vores medarbejdere hjælper og vejleder virksomhederne med at løse eventuelle problemstillinger.

Bedre rammebetingelser
Kommunens fokus på gode forhold for byens virksomheder har allerede i år medført at de økonomiske rammebetingelser er blevet forbedret.
– Med nedsættelsen af dækningsafgiften sidste år og grundskylden i år og vil vi gerne signalere, at vi arbejder for, at erhvervslivet skal have de bedst mulige rammevilkår for at drive virksomhed her i Brøndby. Det er måske ikke den store nedsættelse, men det viser hvilken retning, vi ønsker at gå i, siger Ib Terp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top