fbpx
Borgere og borgmester mødte BaneDanmark til bromøde
bro_6.jpg
Der var masser af gode spørgsmål fra de fremmødte borgere. Foto: Flemming Schiller
VALLENSBÆK Torsdag d. 6. februar havde Folkebladet inviteret alle interesserede til at møde op ved Vallensbæk Sø for at give deres menig til kende om den kommende bro.

Suuuummmmm. Eftermiddagstrafikken suser forbi ude på motorvejen. De vinterklædte træer spejler sig i Vallensbæk Sø, der nogle steder stadig er dækket af is. Det er åbenbart ikke vejr til at stå på vandski, for der er ingen motorbåde eller våddragtklædte mennesker at se, selvom den lokale vandskiklub holder til på adressen.

Små grupper af mennesker kommer slentrende. Nogle af dem standser og peger ud på søen. Der bliver nikket, rystet på hovedet og peget i andre retninger. Andre går rundt strækker hånden frem til hilsen. Der bliver grinet og klappet på skuldre.
Det er torsdag d. 6. februar, og om et par minutter begynder borgermødet om den kommende bro ved Vallensbæk Sø.
60-70 mennesker i vinterfrakker, huer og støvler venter spændt ved vandskiklubbes hus, da en mand med et venligt smil og et stort lys hår kommer slæbende med et meterlangt landkort og en stak kopier. Det er Jan Schneider-Tilli, anlægsdirektør i BaneDanmark. Ham har de ventende glædet sig til at møde, for som chef i BaneDanmark repræsenterer han for de fleste fremmødte den byggeherre, de mener, vil ødelægge Vallensbæk Sø med den kommende jernbanebro.

 

Tydelige pointer

Jan Schneider-Tilli får som den første ordet. Han taler klart og tydeligt ind i mikrofonen, så selv de bagerste kan høre noget. Han hiver det store kort frem, mens han peger og fortæller om den kommende jernbanebro ved søen. Den skal følge motorvejen og søen et stykke, og så slå et slag ind over søen for neden. Tilhørerne følger Jan Schneider-Tillis udstrakte finger med øjnene. Det er lige derovre.

Der bliver lyttet kocentreret, men et par gange vokser tilhørernes stille mumlen sig så stærk, at man kan høre, at langt de fleste ikke er enige i anlægsdirektørens forsikringer om, at den kommende jernbanebro ikke er så slem endda. Jan Schneider-Tilli taler roligt videre.
Flere steder, hvor den kommende jernbane skal løbe, har naboerne været utilfredse, og det er tydeligvis ikke første gang, anlægsdirektøren taler på udebane. Uden et eneste øh fortæller han, at BaneDanmark blot er embedsmænd, der udfører politikernes beslutninger, og at han som borger bestemt godt kan sætte sig ind i tilhørernes bekymringer.

 

Kritisk borgmester

Borgmester Henrik Rasmussen er den næste, der får ordet. Han stiller sig på trappen op til klubhuset og taler med høj, fast stemme. Han takker for, at så mange er mødt op, og fortsætter så hurtigt med at fastslå at helt så enkelt, som Jan Schneider-Tilli fremlægger sagen, synes borgmesteren ikke, det er. BaneDanmark er ikke blot embedsmænd. De kunne overbevise beslutningstagerne på Christiansborg om, at når man nu ikke kan slippe for den kommende bro, så kunne man lige så godt støjsikre ordentlig fra begyndelsen. Alt andet er dumt. Borgmesteren holder en kort pause, der bliver klappet fra tilhørerne.
Så er det blevet tid til spørgsmål fra tilhørerne. Langt de fleste er til Jan Schneider-Tilli. En vil vide, om det er BaneDanmark, der selv har stået de støjmålinger, der er blevet foretaget. En anden spørger til, om BaneDanmark har undersøgt, hvad det vil koste at grave jernbanen ned i stedet for at bygge en bro. En tredje vil vide, hvilke materialer, den kommende bro er bygget af, og hvilken betydning det har for støjen.

 

Debat på ord

I tre kvarter svarer Jan Schneider-Tilli på spørgsmål. Et par gange får borgmesteren også ordet, og hver gang gentager han sin opfordring til, at BaneDanmark erkender, at de er mere end blot embedsmænd, og at de kunne sørge for støjsikring af broen, hvis de ville. Hver gang svarer Jan Schneider-Tilli, at det er politikerne, som borgmesteren, der træffer beslutningerne. BaneDanmark er blot beslutningstagernes forlængede arm.
På et tidspunkt vil ordstyren vide, hvor mange der er imod broen, og hvor mange der er for. En enkelt af de bagerste tilhørere rækker forsigtigt hånden i vejret og siger, han sådan set synes godt om den nye bro. Resten har det præcis modsat.

Så er der gået en time, og mødet er slut. Et par stykker skal lige have en sidste kommentar fra Jan Schneider-Tilli. Da de har fået svar på deres spørgsmål, pakker anlægsdirektøren sit store kort sammen. Et par minutter efter er han forsvundet bort i eftermiddagstrafikken.

 

Til møde med Folketingets Transportudvalg

Torsdag den 6. februar havde repræsentanter for Ejerlauget Rendsagerparken foretræde for Folketingets Transportudvalg. De ønskede at gøre udvalget opmærksom på deres holdning i forhold til den kommende bro. En af dem, der deltog, var Kirsten Erlandsson, og hun var godt tilfreds med mødet:

– Det var et fint møde. Vi havde nogle konkrete ting, vi gerne ville fortælle udvalget, og jeg tror, de lyttede til os. Vi nåede også at hilse på den nye transportminister Magnus Heunicke, så jeg er spændt på at se, hvordan det hele går, siger Kirsten Erlandsson.

 

 

 

Stor deltagelse ved folkemødet om broen

 

Torsdag den 6. februar tog cirka 60 mennesker imod Folkebladets opfordring til at møde borgmesteren og anlægsdirektøren fra BaneDanmark.

 

Der var mange, der var mødt op for at høre borgmester Henrik Rasmussen (K) og anlægsdirektør ved BaneDanmark Jan Schneider-Tilli, da de torsdag d. 6. februar gav deres forskellige meninger til kende om den kommende bro ved Vallensbæk Sø.

Første mand, der fik ordet, var Jan Schneider-Tilli:

– Jernbanen kommer til at ligge et par meter højere end motorvejen, der løber her langs søen, og så kommer den til at slå et slag ind over søen for neden og gå hen over motorvejen dernede. Den bliver en stejl bro, da den skal stige meget. Med disse ord indledte anlægsdirektør Jan Schneider-Tilli sin tale ved borgermødet om den kommende bro ved Vallensbæk Sø, og mens han pegede på sit store medbragte kort, fortsatte han:

– Kontrakten med firmaet, der skal stå for denne del af det store projekt, blev understrevet i december, og vi er derfor ikke færdig med at detailplanlægge, så der kan godt komme enkelte ændringer.

Mange af de fremmødte var bange for, at støjen fra den kommende bro og motorvejen til sammen vil blive så kraftig, at det bliver meget svært at bo og opholde sig i området omkring Vallensbæk Sø. De har derfor svært ved at forstå, at jernbanebroen ikke skal støjsikres. En bekymring, Jan Schneider-Tilli sådan set godt kan forstå, men på den anden side er det ikke ham og BaneDanmark, der træffer beslutning om dette:

– Det er ikke noget, vi beslutter. Der er helt bestemte regler for, hvornår fx jernbaner skal støjsikres. Det er ikke regler, Naturstyrelsen tager sig af, og vi må så bare følge reglerne. Og så vil jeg også godt sige, at der har været nogle, der har troet, vi selv har foretaget støjvurderingerne. Det har vi ikke. Vi har haft uvildige firmaer til det. Så det er heller ikke noget, vi bestemmer over, sagde Jan Schneider-Tilli, og sluttede af med ordene om, at både han og resten af BaneDanmark blot handler i overensstemmelse med de beslutninger, politikerne træffer:

– Vi er embedsmænd, der er sat til at udføre en opgave, som andre, nemlig politikerne, har ansvaret for.

I kunne godt, hvis I ville

Borgmester Henrik Rasmussen (K) var ikke enig i Jan Schneider-Tillis udlægning af BaneDanmarks opgave:

– Jan, det at så mange er mødt op her i dag, må da et eller andet sted gøre indtryk på dig. Det er altså ikke rigtig, når du siger, I bare er embedsmænd. Byggeriet sker på baggrund af jeres beregninger, og de indtryk, du får her i dag, kunne du tage med videre og gøre noget ved det, sagde borgemester Henrik Rasmussen (K) og fortsatte:

– Det undrer mig helt ærligt, at man kan standse metrobyggeriet i København på grund af støj i anlægsperioden. Hvad med os? Her bliver ikke tale om støj kun i anlægsperioden, men også i driftsperioden. Det er da mærkeligt.

Ud over de forventede støjgener fra den kommende togtrafik, mente borgmester Henrik Rasmussen også, at der er et problem i forhold til de naturmæssige konsekvenser:

– Vi er i den grønne kile. Det er jo nærmest et helligt område i rekreativ forstand, og det vil man ødelægge med sådan en bro. Det forstår jeg altså ikke, sluttede borgemester Henrik Rasmussen (K) sit oplæg af med.

 

Spørgsmålene fra tilhørerne
Efter anlægsdirektøren og borgmesteren var det tid til, at de fremmødte fik ordet.
Første spørger, var Nørgaard, der undrede sig over, at borgerne i Vallensbæk skal vise samfundssind i forhold de godstog, der skal køre på den nye jernbane.

Til det svarede Jan Schneider-Tilli:

– Det er altså ikke kun godstog, der kommer til at køre her. Den nye jernbane skal også gøre det lettere at pendle fra og til København, og så er der time-modellen, der skal forbinde landsdelene.

Derpå ville Ulla Ingolf gerne høre, om det er BaneDanmark, der selv foretager støjmålingerne.

Til det svarede Jan Schneider-Tilli:

– Nej, det har vi eksterne firmaer til. De foretager uvildige undersøgelser, der lever op til internationale standarder.
Støjen kan koste

Lene Veng var næste spørger, og hun var meget bekymret for den øgede støj:

– Som du kan høre, er der støj lige nu, og der er støj hele tiden. Vi bliver syge af den øgede støj, og i det lange løb, tror jeg, det kommer til at koste mere med vores støjrelaterede sygdom.

Hertil svarede Jan Schneider-Tilli:

– Det er altså ikke os i BaneDanmark, der bestemmer, hvorvidt der skal støjsikres eller ikke. Det er Henrik og hans politiske kolleger.

En holdning borgmester Henrik Rasmussen (K) ikke var enig i:

– Det er abekast, Jan. Jeg tror, Folketingets Transportudvalg godt kunne tænke sig at vide, at de beregninger, der er foretaget, taler om en anslået støj. For så ville de ændre holdning. Det er jeg sikker på.

Leif Sørensen ville gerne vide, hvor mange tog i timen, der kommer til at køre på den nye jernbane.

– Seks passagertog og to godstog i timen svarede Jan Schneider-Tilli, og tilføjede:

– Det bliver nok mindre om aftenen og natten.

 

Hvor går grænsen?

Et par gange i løbet af mødet talte Jan Schneider-Tilli om en grænseværdi for støj på 64 decibel. Den grænse ville Leif Sørensen gerne høre noget mere om:

– Nu siger du 64 decibel. Er grænsen ikke lavere i grønne områder?

– De 64 decibel gælder områder med beboelse og institutioner. I grønne områder er grænsen 58 decibel fortalte Jan Schneider-Tilli.

En af de sidste, der fik ordet, var Anne Marie Jensen, der sagde:

– Vi havde nok håbet, at med både motorvejen og den kommende, så ville man støjsikre det hele, men nej, sådan skulle det ikke være. Det er ærgerligt.

Til det svarede Jan Schneider-Tilli:

– Jeg kan virkelig godt forstå jer. Men det er altså ikke os, der træffer beslutningerne.

Efter en time var borgermødet slut.

 

Reaktioner på borgermødet

Jan Schneider-Tilli, hvad synes du om mødet i dag?

– Jeg synes, det har været et godt møde. Det har været vigtig for mig at slå fast, at vi ikke er en profitvirksomhed, men et firma, der forsøger at tage hensyn til de mange involverede parter. Og så vil jeg også gerne have lov til at sige, at når Henrik kommer med de beskyldninger, han gør, så svarer jeg tilbage, at det ikke er os, der træffer beslutningerne, men politikerne. Ligesom det ikke er os, der laver reglerne for støj, men naturstyrelsen.

 

Henrik Rasmussen, hvad synes du om mødet i dag?
– Det var et fint møde. Dejligt med så mange, der kom. Vi er nødt til at støje så meget som muligt, så der bliver lagt mærke til vore problemer. Og så køber jeg altså ikke Jans argument med, at de bare er embedsmænd. Det holder ikke. Det er ikke slut, for vi kæmper videre.

2 kommentarer om “Borgere og borgmester mødte BaneDanmark til bromøde”

 1. Søren Boy Holst siger:

  Godt fremmøde trods tidspunktet, det er glædeligt og kan forhåbentligt være med til at sætte lidt fokus på det store problem hele området omkring Vallensbæk Nord står overfor.

  “Mange af de fremmødte var bange for, at støjen fra den kommende bro og motorvejen til sammen vil blive så kraftig, at det bliver meget svært at bo og opholde sig i området omkring Vallensbæk Sø. De har derfor svært ved at forstå, at jernbanebroen ikke skal støjsikres. En bekymring, Jan Schneider-Tilli sådan set godt kan forstå”

  Bemærk at repræsentanten fra Banedanmark kan godt forstå bekymringen, altså lægger han ikke skjul på at der vil komme støjproblemer fra den kommende jernbane.

  – Kom nu kære politikere, I kan ikke sidde dette overhørigt. Vil I ikke nok hjælpe os stakkels borgere, som allerede nu er hårdt plaget af en konstant susen fra motorvejen døgnet rundt, og udover at skulle belastes af en masse bankeri og larm fra byggeriet, også skal have tilføjet støj fra 6 person-tog og 2 gods-tog i timen – Hvor det meste af støjen bliver løftet 2 meter over motorvejen, og resten i 12 meters højde på en brokonstruktion.
  Det er komplet uacceptabelt og ødelæggende for området.

  Mvh
  Søren Boy Holst
  Nørrebred 27
  Vallensbæk

 2. Kirsten Erlendsson siger:

  Det kunne være interessant at få at vide, hvor høj den nye bro kommer til at rage op i landskabet, når den skal løftes op over Danmarks største motorvejsudfletning.

  Så vil det måske være lettere at forstå, hvorfor tusinder af borgere i Vallensbæk bekymrer sig for deres helbred og nattesøvn, når tusinder af godstog skal passere strækningen om natten, og hurtigtog fra den nye Brehmen-forbindelse skal drøne igennem de smukke, rekreative arealer med 250 km i timen.
  Hvordan man i det hele taget kan godkende en bro, der kommer til at gribe så voldsomt ind i miljøet, i stedet for at grave jernbanen ned i en både mere støj og miljøvenlige tunnel under motorvejen, er helt ufatteligt.
  Kirsten Erlendsson
  Løkketoften 9
  2625 Vallensbæk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top