fbpx
Borger undrer sig over parkeringskontrol i Glostrup
ParkeringsBøvl.jpg
Ostehandleren og fiskehandleren på Glostrup Torv hev i sidste uge fat i Folkebladet, da en bilist igen havde blokeret ind- og udkørsel fra torvet med en ulovlig parkering. De to havde ellers forsøgt flere steder og via opringninger på telefonnummer i ruden på bilen at få fat i denne bilist. Uden held. Foto: Charlotte Sørensen.
GLOSTRUP En borger i Glostrup spørger borgmesteren, hvordan Parkeringskontrol Nord fungerer i deres begges by

– Der er indført parkeringskontrol i Glostrup umiddelbart hovedsagelig på grund af parkeringsproblemer i Glostrup bymidte, skriver Orla Meisner, der er borger i Glostrup på Flemager til Folkebladet.
Så vidt han kan se, blev parkeringskontrollen besluttet den 9. oktober 2013, og det blev samtidig besluttet, at indsatsen blev koncentreret omkring problemerne i bymidten.
– Jeg vil derfor gerne spørge borgmester John Engelhardt, hvad der ligger i den beslutning? Hvor stort et område i Glostrup må PN (Parkeringskontrol Nord, red.), som foretager kontrollen, operere i? I PN’s tilbud til kommunen om P-kontrol blev det foreslået – så vidt jeg kan se – at der blev omdelt en folder, der informerede om p-kontrollen. Jeg spørger derfor: Er der omdelt en sådan folder? Er der foretaget anden information til Glostrups borgere? Endelig er det korrekt at PN modtager 247 kr. for hver p-bøde der udstedes, og derfor må være interesseret i at uddele så mange bøder som muligt? Resten bortset fra 8 kroner går vel til Staten, spørger Orla Meisner.

Fjerner sig fra lov
Borgmester John Engelhardt skriver til Folkebladet:
– I takt med at politiet har besluttet at prioritere andre områder end parkeringskontrol, hvilket sikkert er en god beslutning, har vi i Kommunalbestyrelsen kunne konkludere, at parkeringen rundt omkring i byen fjerner sig mere og mere fra love og regler, som gælder i dette land. Problemerne har som nævnt ganske rigtigt været størst i bymidten. Der har dog mange steder været parkering, der har været direkte farlig for sikkerheden, eksempelvis når en brandvej blokeres, lyder det fra Glostrups førstemand.
På den baggrund har kommunalbestyrelsen besluttet at indgå en aftale med Aalborg Kommunes parkeringskorps.
– En sådan aftale omfatter principielt hele kommunen, men det er korrekt, at vi har peget på, at aftalen primært skal sikre, at der parkeres sikkert og lovligt i bymidten. Det udelukker imidlertid ikke, at der – selvfølgeligt – skal parkeres lovligt alle steder i vores kommune, understreger John Engelhardt.

Omtalt ofte
Aftalen med Parkeringskontrol Nord har været omtalt flere gange i denne avis, inden aftalen trådte i kraft, ligesom der i den første tid ikke blev uddelt afgifter, men i stedet en note, der fortalte, at parkeringen var ulovlig.
– Jeg ville personligt finde det forkert at bruge borgernes penge på at trykke og uddele en folder, hvor i der stod, at borgerne skulle overholde landets love. Det giver da lidt sig selv, skriver John Engelhardt.
– Det er korrekt, at staten ved lov får halvdelen af parkeringsafgiften, og at Glostrup kommune modtager den nette sum af otte kroner. Glostrups eneste interesse her er at sikre en ordentlig og trafiksikker parkering. Glostrup Kommune vil løbende være i dialog med Ålborg Kommune for at drøfte udviklingen og kommunalbestyrelsen har besluttet at vurdere ordningen i sin helhed efter et år.

1 kommentar om “Borger undrer sig over parkeringskontrol i Glostrup”

  1. Orla Meisner siger:

    Kommentarer til Borgmester John Engelhardts svar på mine spørsmål vedrørende parkeringkontrol i Glostrup:
    Det var lidt arrogant at svare “At borgmesteren finder det forkert at bruge penge på en folder, hvori der stod, at borgerne skulle overholde landets love”. Det ved jeg og de fleste godt. Det skulle alene være for at orientere om det nye tiltag. Man kunne jo så have orienteret om det i folderen Tæt på Glostrup, hvor der på side 14 er orienteret om trafiksikkerhed. Det havde vel ikke kostet ekstra.
    Med venlig hilsen
    Orla Meisner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top