fbpx
Skoleleder om reformstart: Forældres tanker er vigtige
GLOSTRUP Den 14. januar var der borgermøde om folkeskolereformen i Glostrup, og det gav anledning til mange gode spørgsmål, som fx hvad er understøttende undervisning, hvad er en læringsblok, og hvad er en fokusperson?

Skoleleder Kirsten Balle gav forældre og andre fremmødte et indblik i, hvor langt skolen er nået med skolereformen, og forældrene kom med input til skolens arbejde.
Musisk sal på Vestervang dannede rammen om et borgermøde for omkring 100 fremmødte. Blandt de fremmødte var mange forældre, medlemmer af Børne- og Skoleudvalget og medlemmer af skolebestyrelsen på Glostrup Skole.
– Det er positivt, at så mange har lyst til at være med til at forme folkeskolereformen i Glostrup, siger Ina-Maria Nielsen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget i Glostrup.
 
Svar på spørgsmål
I løbet af aftenen blev der stillet mange gode og relevante spørgsmål om blandt andet lektiecaféen, skoledagens længde og inklusion af udsatte børn. For at alle skal have glæde af Kirsten Balles svar, bliver der lavet en samlet skrivelse, som sendes ud til alle forældrene på skolen og lægges på hjemmesiden Glostrupskole.dk
Udmøntningen af folkeskolereformen på Glostrup Skole har været i gang længe, men der er fortsat et stykke vej, før målet nås. Kirsten Balle siger:
– Det er rigtigt vigtigt, at forældrene kommer på banen med deres tanker, så vi har mulighed for at forholde os til dem.
Skolen fik mange spændende input og vinkler på det videre arbejde med reformen, særligt omkring SFO/klubtilbuddet, forældresamarbejde og indhold på skoledagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top