fbpx
Politikere lydhøre over for støj-problemer
GLOSTRUP Politikerne og kommunen har nu drøftet Glostrups nye støjhandleplan færdigt

Støjhandleplanen for Glostrup opdateres hvert andet år, og jo nærmere letbane-byggeriet kommer, jo mere interesse vil denne støjhandleplan nok tiltrække.
Hensigten med støjhandlingsplanen er at få et overblik over trafikstøjen i Glostrup Kommune og beskrive, hvordan støjen kan nedbringes. Støjhandlingsplanen viser, i hvilket omfang vore boliger, institutioner og grønne områder er udsat for trafikstøj og giver forslag til, hvordan støjen kan mindskes over de næste 4 år. Planen kan læses på glostrup.dk.
Konkret vil der fortsat blive anvendt støjreducerende asfalt i forbindelse med vedligeholdelse af de større veje i boligområderne, gennemført hastighedsreduktion på udvalgte vejstrækninger og være særlig fokus på trafikstøjen ved de kommunale institutioner.
Hos Socialistisk Folkeparti (SF) har gruppeformand Mette Vennerstrøm været fremme i skoene ved drøftelsen af støjhandleplanen, der netop er blevet godkendt politisk af Kommunalbestyrelsen.
Eksempelvis har Mette Vennerstrøm og SF argumenteret for, at politikerne holder ekstra øje med lydpåvirkningerne af daginstitutionerne i byen.
– Det handler om livsglæde. Og så er det vigtigt at vi sikrer at vores børns trivsel og læring ikke påvirkes unødigt at støj mens de er i institution og skole, siger Mette Vennerstrøm.

Nye målinger
SF har ønsket, at Glostrup kommune snarest muligt laver lokale målinger og undersøger, hvorvidt der er institutioner med forhøjet støjbelastning i de områder vurderet til forhøjet støjniveau ud fra de udarbejdede støjkort. Såfremt der er institutioner med decibel over de nævnte grænseværdier, undersøges støjbelastningens effekt inden døre, på legepladser, samt soverum og udendørs arealer, hvor børnene sover. For de institutioner, der måtte have støj over de anbefalede grænseværdier, ønsker SF, at der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af støjbelastning for den enkelte institution. Det gælder eksempelvis SFO Vestervangen, der ligger lige på grænsen rent støjmæssigt og Ungdoms-centret.

S: Ingen pulje til private
Socialdemokraternes Peter Sørensen er dog ikke helt så glad som de to andre politikere.
– Det er jo fint nok, hvad der er lavet. Men det gælder jo de store strækninger. Vi blev dog stemt ned for nogle år siden, da vi foreslog, at man kunne søge cirka 700.000 kroner i en bestemt pulje. De penge gik ned i kassen. Vores formål var ellers, at de penge skulle stå, så de mennesker, der bor langs ringvejen, kunne søge denne pulje i dag til eksempelvis at skifte vinduer ud til mere støjskærmende af slagsen. Eller andet lignende. Så vi støtter de enkelte, private borgere, lyder anken fra Peter Sørensen.

Rigtig rækkefølge
På borgmesterkontoret er John Engelhardt (V) fortaler for, at tingene gøres i den rigtige rækkefølge. Og den rækkefølge er for ham klar og i tråd med andre borgmestres ønsker også. Et tværkommunalt samarbejde, som SF roser borgmesteren for.
– Jeg synes, at det ser fornuftigt ud. Det er jo en plan, der skal opdateres hvert andet år. Tingene skifter jo lidt på støjområdet. Nogle af opgaverne kan ikke løses inden for Glostrups eget regi. Så jeg har sammen med de andre borgmestre set på, hvad vi vægter lige nu. Der har været projekter i Hvidovre og Vallensbæk, som lige nu er mere akutte. Senere kan vi blive tilgodeset i Glostrup, siger John Engelhardt.
– Hvis ikke vi går sammen om puljen til bekæmpelse af støj, kommer der ikke noget ud til os Vestegnskommuner. Så vil det være de store kommuner, der får opmærksomheden. Det samme synes de andre borgmestre. Men vi er da i Glostrup opmærksomme på, at de store hovedveje vil blive et mindre problem støjmæssigt, når letbanen kommer, da letbanen både er mindre støjende, og fordi bilister vil tage letbanen i stedet. Og når vejene er brudt op i Glostrup alligevel, kan vi netop arbejde med støjafskærmning i samme proces. Vi skal bare gøre tingene i den rigtige rækkefølge.
Følgende institutioner ligger ifølge de udarbejdede støjkort i et område med støj over 55 decibel:
– Klub Ejby
– Ejbyvang (både Kæret og Bakken)
– Skolen i Ejby
– Solvangen
– Rosenåen afd. Violen
– SFO søndervang afd. Villaen
– SFO søndervang afd. Flora
– SFO vestervangen ligger lige på grænsen
– Ungdomscenteret ligger lige på grænsen

DF er opmærksom
Formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Glostrup, Flemming Ørhem, er opmærksom på støjen, der kan komme fra diverse transportmidler, men antyder at SF’s indsigelser kommer sent.
– Jeg kunne da godt have brugt at få Mette Vennerstrøms i øvrigt ganske udmærkede bemærkninger på et tidligere tidspunkt, siger Flemming Ørhem.
– Nu kommer de lige på falderebet, men det skal da ikke forhindre os i at lytte til dem. Støj kan ikke undgås i Glostrup, der jo gennemskæres på kryds og tværs af Hovedvejen og ringvejen, jernbanen og diverse motorveje og samtidig har en del overflyvninger til og fra Kastrup Lufthavn og af flyvevåbnets redningshelikoptere. Vi kan så søge at nedbringe støjen – og det arbejde fortsætter vi med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top