fbpx
Nytårshilsen til Glostrups borgere
John-høj-opløsning.jpg
Jeg vil gerne ønske alle et Godt Nytår, siger John Engelhardt her fotograferet under valget, han trak sig sejrrigt ud af. Foto: Glostrup Kommune.
GLOSTRUP Her kan du læse nytårstalen fra Glostrups genvalgte borgmester, John Engelhardt fra Venstre.

Af John Engelhardt, borgmester

Indledningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke de mange borgere i Glostrup, der ved deres kryds d. 19. november sidste år bakkede op om den førte politik og de visioner, som blev fremført i valgkampen. Jeg håber, at vi i de kommende år finder løsninger, der kan samle brede flertal i Kommunalbestyrelsen.
Glostrup skal fortsat være en attraktiv by at bo i og samtidig skal vi udvikle vores erhvervsliv for at sikre arbejdspladser, velstand og velfærd.
Ingen kommune kan have fokus på alt hele tiden. Man er nødt til at prioritere. For mig er det vigtigt at fokusere på løsning af de helt store udfordringer: Bekæmpelse af arbejdsløshed, en bedre skole for vores børn og sikring af den generelle værdfærd, bl.a. for vores ældre, i en tid med meget begrænsede muligheder for at øge de offentlige budgetter.
Men det hele må ikke gå op i økonomi! Eksempelvis vil det være en god ide at se på, om vi ikke på vore ældrecentre kan tage flere individuelle hensyn. Ældre på det samme ældrecenter kan have vidt forskellige behov. Måske kan vi også skaffe yderligere ressourcer til ældrecentrene ved at udnytte de mange særligt oprettede jobs i kommunen, seniorjob, nyttejob mv. til at skabe større værdighed og respekt for den enkelte.
For 2014 har samtlige partier i Kommunalbestyrelsen indgået et budgetforlig. Det betyder, at vi har gennemførelse af en lang række aftalte opgaver foran os. Inden for miljø skal vi f.eks. have ny miljørigtig vejbelysning i store dele af kommunen, vi skal i gang med el-biler og vi skal udmønte en klimapulje til gavn for miljøet. På kulturområdet skal vi f.eks. have nyt varmtvandsbassin i svømmehallen til glæde for babyer og gigtplagede, nyt tag på Hvissingehallen og nyt lydanlæg på biblioteket. For børn og unge skal vi bl.a. opnormere Varmeværket, sammenbygge daginstitutionerne Engen og Toften og sætte normeringerne op i alle vore daginstitutioner. Blot for at nævne nogle få områder.
Der ud over er der en mængde store og små opgaver, som vi skal have løst i 2014 og i de kommende år. Her kan nævnes forbedring af den generelle borgerservice, en ny letbane, udvikling af Ejby industriområde og hele stationsområdet, sikring af en fortsat lav kommunal skat, flere fritvalgsordninger, endnu større fokus på det frivillige arbejde og klimasikring så vi ikke drukner i fremtidig monsterregn.
Der er nok at tage fat på! Men det er jo fint. Vi er i kommunalbestyrelsen valgt til at gøre noget godt for vores kommune, ikke for at varme taburetter!
2014 er så småt i gang. Husk at året ikke blot er en samling dage, der skal overstås! Udnyt hver eneste dag til at sprede glæde og skabe fremgang for dig selv, dine nærmeste og samfundet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top