fbpx
Nye tal: Brøndbys børn er mest udsat for røg
BRØNDBY Sluk smøgen, når du får børn, lyder opfordringen fra borgmesteren i Brøndby.

Færre end én baby ud af 100 udsættes for røg i Skanderborg, mens næsten hver femte nyfødte i Brøndby lever i et røgfyldt hjem. Ingen børn bør udsættes for røg i hjemmet, mener Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen.
Tallenene stammer fra en netop offentliggjort opgørelse udarbejdet af Børnedatabasen hos Seruminstituttet. Dataene i Børnedatabasen stammer fra de kommunale sundhedsplejerskers besøg hos nyfødte børn. Mere end halvdelen af alle danske hjem med nyfødte børn indgår i statistikken, som DR Nyheders Databaseredaktion har gennemgået.
Hos sundhedsplejen i Brøndby Kommune kender man også tallene. Og det er alt for højt, lyder det fra Brøndby Kommune, der peger på, at social ulighed i sundhed, hvor uddannelse og ledighed fylder en del, kan være en forklaring på tallene. Kommunen arbejder aktivt med udfordringen, lyder det.
– Det er meget beklageligt at nyfødte – ja, at børn i det hele taget – udsættes for passiv rygning. Det er ikke nyt for os, at tallet i Brøndby er højt, og der er ingen tvivl om, at vi har en udfordring, siger borgmester Ib Terp.
Kommunnen afventer i øjeblikket tallene for den nye sundhedsprofil i 2014, men de seneste tal fra sundhedsprofilen i 2010 viste, at 26 procent af Brøndbys borgere fra 16 år og opefter ryger dagligt.

Opfordrer til at kvitte
I Region Hovedstaden var gennemsnittet til sammenligning 20 procent. Sundhedsprofilen i 2010 fortalte også, at andelen af rygere i hjem, hvor der var børn, var 23 procent.
– Derfor hjælper og opfordrer vi også særligt nybagte forældre til at blive røgfri. Sundhedsplejen vejleder naturligvis om, hvilken betydning rygning kan have for børnenes udvikling, drøfter ændring af vaner med familierne og støtter dem til mere hensigtsmæssige vaner. Eksempelvis via henvisning til vores løbende rygestop-kurser, siger Ib Terp.
Han peger på, at der i mange familier faktisk også er forståelse for, at passiv rygning kan være skadeligt for barnet og mange prøver at tage forholdsregler ved at ryge under emhætten eller ikke ryger der hvor børnene opholder sig.
– Problemet er bare, at det faktisk ikke hjælper tilstrækkeligt, da de skadelige stoffer stadigvæk sidder i hud, tøj, hår, udånding og andre steder. Så det er et langt sejt træk, der skal til for at vende udviklingen, og man kan altid diskutere, om vi som kommune gør nok.

Mange indsatser
Brøndby var en af de første kommuner i landet, der i 2005 indførte en rygepolitik, der betød, at Brøndby Kommune blev en røgfri arbejdsplads og at der ikke må ryges i kommunale bygninger.
Der ud over tilbyder kommunen jævnligt rygestopkurser for borgerne, og byen har gjort en særlig indsats på 10.-klasseskolen, hvor der i alle klasser har været holdt rygestop-foredrag. Samtidig er en af lærerne på skolen uddannet rygestopkonsulent. I 7., 8. og 9. klasserne bruger kommunen det omfattende undervisningsmateriale ”Tackling”, som blandt andet handler om rygning.
– Vi arbejder også på at gøre en særlig indsats på ungdomsuddannelserne på tværs af kommunegrænserne på Vestegnen, og vi ønsker i det hele taget at uddanne flere rygestopkonsulenter andre steder i kommunen. Brøndby Kommunen har også planer om et tættere samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker om at gøre en særlig indsats for de gravide.
– I sidste ende er det dog den enkeltes ansvar at gøre op, om man ønsker at følge anbefalingerne, siger Ib Terp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top