fbpx
Ny valgperiode – nye udfordringer
VALLENSBÆK Her får du nytårstalen fra borgmesteren i Vallensbæk, Henrik Rasmussen, der netop har fået fire år mere i sædet.

Af Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk

Vi fortsætter Vallensbæk Kommunes gode økonomiske kurs og er klar til at tage fat på de kommende års udfordringer. Blandt andet skal vi virkeliggøre folkeskolereformen.
To af de største og vigtigste udfordringer i 2014 bliver at virkeliggøre skolereformen i Vallensbæk og at beslutte en ny kommuneplanstrategi, der angiver kommunalbestyrelsens visioner for de næste år. Jeg vil søge det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen, og derfor håber jeg også på, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen kan blive enige om den kurs, vi sætter for Vallensbæk.
I oktober vedtog vi kommunens budget for 2014. Her var 14 ud af 15 medlemmer enige om at videreføre den gode service, nedbringe kommunens gæld yderligere og fastholde den ansvarlige økonomiske kurs.
I kommunalbestyrelsen har vi høje forventninger til alle børns skolegang: Vi vil have skoler med glade elever, som trives i en attraktiv skole, hvor elevernes læring er det styrende for skoledagens forløb og indhold.
I skolen skal eleverne møde den nyeste viden og blive fortrolige med den mest moderne teknologi. Børnene skal lære at formidle viden, og de ældste børn skal kunne inspirere og formidle til de yngre.
Vi skal skabe sammenhæng for barnet, der bruger kommunens dagsinstitutioner, skoler, SFO, klub og andre fritidstilbud helt frem til ungdomsuddannelserne. Det kræver også sammenhæng mellem skolen og det lokale erhvervs-, idræts-, kultur- og foreningsliv.

Stærke aktører
Vi ønsker, at forældre og andre ressourcestærke aktører bliver en aktiv del af den nye skole, og det betyder, at elever, lærere, pædagoger, forældre og ledere alle spiller en nøglerolle i den nye skole, som vi glæder os meget til at komme i gang med.
Over de seneste år har vi renoveret skolerne for et større millionbeløb, så vi også bygningsmæssigt er helt på omgangshøjde og har rammerne klar til den nye skole.

Kampen mod støj fortsætter
Efter lang tids kamp er det endelig lykkedes at få Folketinget til at afsætte et større millionbeløb til en støjskærm ved Køge Bugt Motorvejen. Nærmere bestemt 16,8 mio. kr., som helt sikkert vil gøre en positiv forskel for dem, der bor tæt ved motorvejen.
Det skete blandt andet fordi engagerede grundejerforeninger og aktive borgere var med til at lægge et stort pres på ministeriet og vejdirektoratet, og det viser noget om, hvad vi kan i Vallensbæk, når vi står sammen om en sag.
Samtidig kæmper vi videre for at få støjsikret omkring den kommende jernbane, der skal gå fra København til Ringsted. Med et samlet budget for jernbanen på ca. 10 mia. kr. er det kommunalbestyrelsens faste overbevisning, at der må kunne findes penge til at mindske støjgenerne.

Ombygning
Ejerne af de to dele af stationscentret ønsker at udvide og ombygge området, så der skabes et bedre og mere dynamisk handelsliv end i dag. Kommunalbestyrelsen er derfor gået i gang med at skabe de planmæssige rammer, og i samme ombæring vil vi kigge på vej- og trafikforholdene omkring centret, som i dag er overdimensionerede.

Midler til trafik
I kommunens budget for 2014 har vi desuden afsat midler til at understøtte lokale initiativer til at øge trafiksikkerheden i Vallensbæk. Det kommer til at foregå i dialog med borgere og grundejerforeninger.
Planlægningen af den kommende letbane langs Ring 3 fortsætter også i 2014. I Vallensbæk får vi et stoppested ved Vallensbæk Station, et ved Vejlegårdsvej/Bækkeskovvej – og på sigt eventuelt et mere ved Delta Park/Nøddeboparken. Letbanen kommer til at køre fra Lundtofte til Ishøj og forventes klar i 2020.

Fremtidens Borgerhus
I november åbnede Fremtidens Borgerhus, hvor man finder inspiration, viden og aktiviteter – og samtidig den service, man tidligere har fået i Borgerservice og på biblioteket. Hvor mange andre kommuner skærer ned på den fysiske åbningstid, har kommunalbestyrelsen i Vallensbæk besluttet at gå den anden vej og udvidet åbningstiderne, så der er åbent længe om eftermiddagen og også i weekenden.
Det er dejligt at se, hvordan borgerne har taget det nye tilbud til sig. I Fremtidens Borgerhus kan vi blandt andet give endnu bedre vejledning i den stigende digitalisering, og vi planlægger desuden et kombi-bibliotek på Pilehaveskolen, der skal supplere Fremtidens Borgerhus.
Et erhvervsvenligt klima er forudsætningen for en god kommune. Mens stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser de seneste år, har Vallensbæk som en af de eneste skabt arbejdspladser. Vores kommune er faktisk den i landet, der har procentvis har skabt flest arbejdspladser. Vallensbæk er et stærkt brand, og vi er kendt for vores gode skoler, daginstitutioner og service i det hele taget. Det tiltrækker attraktive virksomheder, der tilbyder arbejde til vores borgere.

Godt sted at bo og arbejde
En aktiv hverdag giver et godt og sundt liv. Vi fortsætter med at understøtte det sunde liv ved blandt andet at anlægge kunstgræsbane nr. to ved idrætscentret, øge åbningstiderne i Sundhedshus Nordmarken, udvide den offentlige åbningstid i Pilehaveskolens Svømmehal og fastholde det høje aktivitetsniveau i Seniorhuset Korsagergård.
Jeg er glad og stolt over at se de mange spændende aktiviteter og arrangementer, der bliver til i et samarbejde mellem frivillige, det lokale erhvervsliv og kommunen.
Det er alt lige fra ”Jul i Vallensbæk”-arrangementet over gadekærskoncert, sankthansaften og kulturhavnen til en lang række sundhedsfremmende aktiviteter, blandt andet i forbindelse med Sundhedshus Nordmarken.
De kræfter, I hver især lægger, forstærker hinanden, og sammen opnår vi nogle fantastiske resultater. Det gør Vallensbæk til et bedre sted at bo og arbejde.
På hele kommunalbestyrelsens vegne vil jeg ønske alle et godt nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top