fbpx
Mange væsentlige opgaver i Brøndby
DEBAT Af Ib Terp, borgmester i Brøndby

Af Ib Terp,
borgmester i Brøndby

Den kommende valgperiode byder på mange opgaver af stor betydning for kommunens udvikling og dermed for borgernes velbefindende:
Først og fremmest skal vi sikre en så tryg tilværelse som muligt for vore ældre og syge borgere. For ældreområdets vedkommende er opgaven blevet lettet mærkbart med de 6,5 mio. kr., som finansloven tilførte til Brøndbys ældrepleje.
Sundhedsindsatsen skal styrkes. Vi er i gang med at realisere anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Men der er stadig mere at gøre.
Vi skal tiltrække flere arbejdspladser. Bl.a. derfor arbejder vi for en S-togsstation ved Priorparken. Stationen er en forudsætning for fuld realisering af helhedsplanen for Priorparken og Vibeholm erhvervsområder. Denne helhedsplan indebærer en meget stor stigning i antallet af arbejdspladser. Selv om togstationer er en statslig opgave, må vi påregne kommunale udgifter til de nødvendige tilslutningsanlæg.
Vi skal også vurdere – i samarbejde med de lokale erhvervsorganisationer – om den kommende letbane giver anledning til justering af byplanlægningen for Ragnesminde erhvervskvarter.
Den kollektive trafik skal styrkes. Letbanen og den forhåbentlig kommende S-station ved Priorparken vil give et kraftigt bidrag hertil. Bussernes fremkommelighed skal forbedres. Her til foråret starter vi nogle krydsombygninger, som vil fremme især linje 13´s fremkommelighed. Og det er indbygget i letbaneprojektet som et sideprojekt, at linje 500 S skal have forbedret sin fremkommelighed. Nye busruter er særdeles kostbare. Men vi må løse behovet bedst muligt. Forbedret busbetjening af den østlige del af Gl. Køge Landevej må have højeste prioritet.
Vi skal fortsætte arbejdet – i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund – for at få placeret det kommende nationale eliteidrætscenter på vores stadionområde. Lykkes det, vil det betyde flere arbejdspladser og bedre kommunal økonomi, bl.a. ved grundsalg.
Det har også høj prioritet at få videreudviklet Brøndby Strand Centrum. En såkaldt ”developer” har udarbejdet en skitse til et storslået projekt – nye bygninger, flere butikker og et sundhedscenter. Vi arbejder på sagen. Fantastisk, hvis det lykkes. Hvis ikke, må vi arbejde videre med andre og måske lidt mindre projekter.
Brøndbyvester er underforsynet med butikker. Derfor samarbejder vi med en investor, som er interesseret i at opføre et butiks- og kontorcenter på hjørnet af Park Allé og Ringvejen.
Vi skal gennemføre den vigtige skolereform i samarbejde med medarbejderne, forældrene, idrætslivet og også gerne erhvervslivet. Vi skal fokusere på både uddannelsesmæssige resultater og god ressourceudnyttelse.
Vestbad er stillet over for skærpede miljøkrav, som nødvendiggør en meget stor investering i især en forbedret rensningskapacitet. Denne kræver mere plads og nødvendiggør yderligere ombygninger. Alternativet er lukning af badet – og det går jo ikke!
Selv om Brøndby med rette er kendt som en idrætsby, vil der til stadighed være berettigede ønsker fra foreningerne. Dem skal vi være positive overfor. Idræt giver oplevelser og opøver i samarbejde med – og hensyntagen til andre. Derfor har idrætten meget stor betydning for vores lokalsamfund.
I de svære år kom vi bagud med bygningsvedligeholdelsen – når vi ser bort fra energibesparende projekter, som har fået meget høj prioritet. Vi har en opgave med at indhente det forsømte.
Vore energibesparelser er kun et lille bidrag til sikring af det globale klima. Vi må forvente flere skybrud i fremtiden. Derfor skal vi både forbedre vor regnvandafledning og skabe midlertidige lokale opstuvningsmuligheder, så vandet ikke ender i folks kældre. Samtidig skal vi anvende vandet til at skabe nye rekreative arealer. Det er en stor opgave, men den skal nødvendigvis løses.
Brøndby er en skattebillig kommune. Det skal fortsætte. Om der ligefrem bliver råd til skattenedsættelser, tør jeg ikke spå om. Det vigtigste er fortsat tryghed og en videreudvikling af den kommunale og private service som beskrevet ovenfor.
Måske er det ikke det hele, der lykkes. Men alle mål har et realitetspræg. Og husk, at der er forskel på visioner og blævrende valgflæsk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top