fbpx
Manden bag den lokale højskole
Leder-af-Produktionshøjskolen-i-Brøndby-Kim-Helsted.jpg
- Vi har alle brug for at føle os som en del af fælles-skabet, og fællesskabet har brug for, at vi alle bidrager, siger Kim Helsted. Foto: Brøndby Kommune.
BRØNDBY Vi skal blive dygtigere til at udvikle de unge som ikke går den lige vej, mener leder af Produktionshøjskolen i Brøndby Kim Helsted, der med rette kunne være stolt ved fejring af skolens 10 år.

Hvorfor startede du produktionshøjskolen i sin tid?
– Jeg har altid interesseret mig for højskoletanken og dannelsesaspektet.
Jeg var med til at starte teaterprojekter for unge ledige i Københavns Kommune tilbage i 80érne, og i 1986 startede jeg, på opfordring fra Brøndby Kommune, en kreativ daghøjskole. Vi har altid, i de projekter jeg har været med til at etablere, haft en praktisk tilgang – learning by doing. Der skulle komme et brugbart og salgsbart produkt ud af de forskellige projekter og opgaver. Så da den borgerlige regering i 2002 fjernede lovgrundlaget for daghøjskolerne og nedlagde den fri ungdomsuddannelse, lå det lige for at omdanne daghøjskolen til en produktionshøjskole. Her kunne vi opbygge en skole omkring et praktisk arbejdsfælleskab, hvor udvikling af de sociale-, personlige-, og faglige kompetencer står i centrum.

Hvordan var det for dig personligt at give dig i kast med et sådan projekt?
– Det er altid krævende og lærerigt, når der står noget på spil. Og det var der helt klart i processen omkring tilblivelsen af Produktionshøjskolen i Brøndby. Men det lykkes. Ikke mindst på grund af et grundigt forarbejde, en aktiv bestyrelse og nogle meget dedikerede og fagligt stærke medarbejdere.
Og sidst men ikke mindst en kommunalpolitisk godkendelse af ansøgningen.
Hvordan er det lykkedes ifølge dig at realisere de oprindelige tanker?
– Jeg synes, vi er kommet rigtig langt. PHS er blevet synlig i lokalsamfundet og en aktiv medspiller i arbejdet med at få flere unge videre i uddannelse og arbejde. Samtidig har vi formået at udvikle et seriøst højskolemiljø med et meningsfyldt arbejdsfællesskab, hvor de unge kan gøre sig praktiske erfaringer i et professionelt læringsmiljø, hvor der er tid og plads til den enkelte unge. En dagligdag med morgensamling, sang og faste måltider. Et sted hvor de unge føler sig set og taget alvorligt.

Hvad er din bedste oplevelse med en elev?
– Jeg kan ikke nævne én enkelt oplevelse. Uden at det skal lyde poppet, så er det fortsat en kæmpe tilfredsstillelse hver gang en ung kommer videre – enten i uddannelse eller arbejde. Og det sker heldigvis ofte. Ca. 7 ud af 10 kommer direkte i uddannelse eller arbejde efter et ophold hos os.
Naturligvis fylder det lidt mere, når det lykkes for de unge, som absolut ikke har fået det bedste tænkelige afsæt i livet. Mønsterbrydere står meget højt på listen over gode oplevelser.

Hvad er du mest stolt af i dag, når du til dagligt går rundt på skolen?
– Jeg er stolt over, at PHS gør en forskel, at vi har formået at skabe et produktivt og kreativt skolemiljø og nogle gode fysiske og faglige rammer, hvor rigtig mange unge får og har fået en uforglemmelig oplevelse og nogle stærke personlige og faglige værktøjer med i bagagen på deres videre færd i livet og uddannelseslivet.

Hvilke udfordringer står jeres del af uddannelsessystemet og eleverne over for i fremtiden?
– Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ingen ungdomsuddannelse.
Samtidig med at arbejdsmarkedet primært efterspørger uddannet arbejdskraft.
Det er for længst slået fast, at der er et stigende behov for nye veje til uddannelse. Der er ganske enkelt brug for skoleformer, der kan tilbyde de unge, som ikke er uddannelsesparate et kvalificeret alternativ og en anden vej til uddannelse.
Den nye kontanthjælpsreform skal få flere unge hurtigt i gang med en uddannelse, samtidig skal der mere kvalitet og status i erhvervsuddannelserne, og en ny erhvervsuddannelsesreform med adgangsbegrænsning er på vej.
Det efterlader desværre en relativ stor gruppe af ikke uddannelsesparate unge i en vanskelig situation. Hvor skal de gå hen? Arbejde kan de ikke få, og kravene på de traditionelle ungdomsuddannelser kan de umiddelbart ikke honorere. Og højst sandsynligt er der flere i målgruppen, som aldrig kommer til at indfri disse.
Set i det lys bliver de generelle besparelser på vores område en kæmpe udfordring for mange unge, specielt i en tid, hvor produktionsskolerne er vigtigere end nogensinde før som et brugbart alternativ for de unge, der hverken er klar til gymnasiet eller erhvervsskolen.
Vores målgruppe har brug for vores skoleform og brug for, at opholdet bliver anerkendt som en legitim vej til uddannelse – ikke besparelser, hvis vi skal blive dygtigere til at udvikle og uddanne de unge, som ikke går den lige vej. Vi har alle brug for at føle os som en del af fællesskabet, og fællesskabet har brug for, at vi alle bidrager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top