fbpx
Lastbilsproblemer i Glostrup?
DEBAT Af Pauli Nygaard, Nyvej 4 i Glostrup

Af Pauli Nygaard,
Nyvej 4 i
Glostrup

I et læserbrev i sidste uge skriver Christina Møller Eriksen, at hun gav udtryk for glæde over, at parkering af lastbiler på Paul Bergsøesvej nu endelig var bragt til ophør, men oplyste samtidig, at hun oplever, at mange lastbiler nu parkeres ulovligt på andre veje i Glostrup kommune.
Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg allerede i et læserbrev den 30.10, gjorde kommunen opmærksom på at parkeringsproblemer blot ville blive flyttet til andre veje i Glostrup.  Som det formentlig vil erindres, orienterede Glostrup Kommunalbestyrelse her i Folkebladet den 23.10.13 om, at nu skulle de parkerede lastbiler væk fra Paul Bergsøesvej og da jeg den følgende uge tillod mig at kritisere fremgangsmåden, var borgmesterens svar, at han fastholdt sin glæde over ophør af parkering på vejen og at parkeringsforbudet var besluttet af en enig kommunalbestyrelse.  Borgmesteren tilføjede, ” at det er min opfattelse at en meget stor del af disse lastbiler har ærinde i andre kommuner og dermed formentlig finder parkering der fremover. Politi og kommune vil være særlig opmærksomme for at sikre, at lukningen ikke fører til utilsigtet parkering andre steder i Glostrup”.
Det er ikke den helt samme positive udmelding, som formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Flemming Ørhem, nu giver udtryk for, idet han til Folkebladet oplyser, at udvalget har frygtet, at ophævelsen af parkeringsmuligheden kunne give store problemer med lastvognsparkeringen andre steder i kommunen.  Borgmesterens beroligende udtalelse om, at man vil sikre, at lukningen ikke fører til utilsigtet parkering andre steder i kommunen, har derfor vist sig at være forkert.  Miljo- og Teknikudvalget var før parkeringsforbudets start klar over, at der kunne opstå problemer efter indførelsen af et parkeringsforbud. At udvalgsformanden så nu oplyser, at man skal afvente myndighedernes godkendelse af, at parkeringskorpset kan træde i funktion, er efter min mening en for ringe undskyldning. Kommunens veje gennemkøres næsten dagligt af kommunens gule arbejdsvogne. Havde det ikke været en forholdsvis nem løsning at instruere personalet i disse vogne om at indberette de ulovlige parkeringer til deres ledere, som så kunne anmelde de ulovlige parkeringer til politiet?
I øvrigt mener jeg fortsat, at en opstramning af reglerne for parkering på Paul Bergsøesvej havde været en bedre løsning. Her ville parkeringskorps/politi få lettere adgang til at kontrollere for ulovlige parkeringer, fremfor nu fremover at skulle udføre kontrollen på en stor del af kommunens vejnet. En anden sag er, at Glostrup Kommunalbestyrelse bliver nødt til at erkende, at der er et reelt behov for lovligt at kunne parkere lastbiler i Glostrup Kommune. Vi kan ikke tillade os, kun at ”smøre” problemet af på nabokommunerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top