fbpx
Kommune bedt om forklaring bag byens begravelses-praksis
GLOSTRUP Borgmesteren gav på Kommunalbestyrelsens møde i januar en to sider lang redegørelse om praksis for begravelser i Glostrup

Peter Sørensen (S) fik på kommunalbestyrelsesmødet den 22. januar en efterspurgt redegørelse fra Glostrup Kommune efter et indlæg i Jyllands-Posten og debatindlæg i Folkebladet i december måned 2013 vedrørende ”besparelser på kirkelige begravelser i Glostrup”, som Socialdemokraterne kalder det i anmodningen. Partiet ønskede en redegørelse omkring begravelsespraksis.
– Socialdemokraterne er tilfredse med at kommunens administration til stadighed er opmærksom på, hvor kommunens udgifter kan minimeres, lød det fra Socialdemokraterne.
– Men når en redegørelse er interessant i forbindelse med denne udgiftsbesparelse, skyldes det ikke beløbets størrelse, men det principielle i sagen.
Socialdemokraterne mener ikke, at praksis for begravelserne direkte er blevet forhandlet mellem partierne. Men som flere andre serviceområder er praksis fortsat som en del af det samlede budget. Socialdemokraterne ønskede at vide ”på, hvilket administrativt niveau denne besparelse er besluttet”.
Borgmesteren gav herefter sit to sider lange svar. Til Folkebladet siger han:
– Hverken politisk eller administrativt er der ændret på noget som helst i de 10 år, man umiddelbart kan huske tilbage. Så at snakke om besparelser og mistillid var rent spin, siger borgmester John Engelhardt (V).

Er rådhuset enig?
Socialdemokraterne ønskede at vide, om administrationen regulerer et serviceniveau på borgerrettet område uden om politikerne, når det ikke er blevet forhandlet i forbindelse med budgettet, men alene fastlagt via det samlede budgets vedtagelse.
Borgmesteren forklarede, at ændringer i serviceniveau som hovedregel skal drøftes politisk, men at det ikke altid er entydigt, hvornår der er tale om en regulering af serviceniveau eller en mindre justering med uændret serviceniveau.
Er den besparelse, som skyldes at de afdøde er uden pårørende og de afdøde ikke har givet udtryk for ønsker omkring sin begravelse, ens når borgeren bor i eget hjem, og når borgeren bor på et af kommunens plejecentre? Hvis der er en forskel, hvad begrundes det så i, lød spørgsmålet fra Socialdemokraterne.

Røde skeletter
Borgmesteren forklarede, at begravelser håndteres forskelligt alt efter, om de sker i et eget hjem eller på plejehjem.
Administrationen vil dog kigge på, om der skal ske en ”harmonisering” mellem ydelserne i de to situationer. Borgmesteren videregav herudover også administrationens holdning til, at reguleringer i serviceniveauet til borgerne bliver fremlagt til politiske behandling i det omfang, at der tale om reelle reguleringer.
Borgmesteren udtrykker, at Socialdemokraterne ikke kan se sig fri fra at have en andel af ansvaret for praksis ved begravelser.
– Peter Sørensen, der jo i mange år var socialudvalgsformand og dermed ansvarlig for området, burde måske lige tænke sig om to gange inden han prøver at slå politisk plat på sagen, siger John Engelhardt.
– Som jeg tidligere har beskrevet det i et læserbrev: Hvis der er skeletter i skabet er skeletterne røde med et stort A (Socialdemokratiet, red.) på ryggen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top