fbpx
Ina og Helge får Omsorgs- og Handicapprisen 2013
BRØNDBY Det er 7. gang, at Brøndby Kommune hædrer en person, som har ydet en særlig frivillig omsorgsindsats for andre. I år var der to modtagere af prisen, Ina Buch og Helge Jensen.

Årets prisvindere er to gode eksempler på, hvor forskelligt frivilligt arbejde kan være. Helge Jensen, bruger som formand for Brøndby Pensionistforening, tid på – sammen med andre – at planlægge aktiviteter, så mange kan mødes og hygge sig. Og Ina, der som vågekone og hospitalsven, giver sin tid og sit nærvær til ét menneske, der virkelig har brug for det.
Borgmester Ib Terp overrakte Omsorgs- og Handicapprisen ved en reception på rådhuset torsdag den 19. december. Her takkede han de glade og stolte prismodtagere på vegne af hele kommunalbestyrelsen.

Vågekone og hospitalsven
Ina Buch modtog Omsorgs- og Handicapprisen prisen for sin store frivillige indsats som henholdsvis vågekone og hospitalsven. En vågekone giver medmenneskelig omsorg og nærvær i de sidste timer af en døendes liv. Vågekonens opgave er at skabe ro og tryghed for de mennesker, der ikke har en pårørende, som kan være der.
Ib Terp sagde blandt andet i sin tale til Ina Buch:
– Opgaven som vågekone løser du med et stort engagement på din venlige, omsorgsfulde og tålmodige måde. Du sætter meget tid af til opgaven, og du har altid beboeren i centrum. Nogle gange er du også med en beboer på hospitalet – og her kan du sidde en hel dag uden selv at få hverken vådt eller tørt, sagde Ib Terp.
– Personalet på Ældrecentret sætter stor pris på dig og din indsats. Du har et godt og venligt samarbejde med personalet og også med den døendes pårørende – i de tilfælde, hvor der er familie.
Det er Freddy Rasmussen, formand for ”Nygårdsstøtterne” ved Ældrecentret, der har indstillet dig til prisen. Freddy skriver i sin indstilling
– Der er ikke noget større, end at et andet menneske vil træde til og være ”vågekone” over for et helt fremmed menneske i den sidste stund. Der er ingen, der har fortjent at dø ensom og forladt.  Freddy skriver videre: Ina gør det, fordi hun har et stort hjerte og ikke for at få tak. Men det får du altså af os i dag. Som tak for din indsats overrækker jeg med stor glæde Brøndby Kommunes Omsorgs- og Handicappris 2013.

Pensionistforenings ven
Helge Jensen modtog Omsorgs- og Handicapprisen for sin store frivillige indsats som formand for Brøndby Pensionistforening. En pris han blev indstillet til af kassereren i Brøndby Pensionistforening, Albert Knudsen Petersen..
Ib Terp sagde blandt andet i sin tale til Helge Jensen:
– Du har været formand for foreningen siden 2004, hvor du pludselig måtte træde til som afløser for den daværende formand, som var blevet ramt af sygdom. Det viste sig fra starten, at du havde store organisatoriske evner og fik samlet en bestyrelse på i alt 7 personer. I har alle i bestyrelsen arbejdet for, at Brøndby Pensionistforening skulle være et rart og hyggeligt sted at komme for de ældre, sagde Ib Terp.
– Du har sørget for, at foreningens arrangementer altid er planlagte og veltilrettelagte, og du har altid fulgt op på pålagte opgaver til den øvrige bestyrelse. Du er en gemytlig person, der har megen lune, og hvis en situation kræver det, kan du også sætte dig i respekt. Du er en god og fast opråber af numre ved bankospillene. Det er mig en stor glæde også at tildele dig Brøndby Kommunes Omsorgs- og Handicappris 2013.

Stor tak til alle frivillige
Ib Terp benyttede også lejligheden til at takke de mange, der yder en frivillig social indsats:
– Det frivillige arbejde, som udføres over for de svageste borgere, er af overordentlig stor betydning for den enkelte og et uerstatteligt supplement til de ydelser, som kommunen kan yde. Det frivillige arbejde skal ikke erstatte de offentlige ydelser, men supplere disse. Netop i forhold til vores behov som mennesker for at være sammen med andre. Meget frivilligt arbejde kan udføres af os alle, alene ved at være naturligt tilstede. Jeg vil gerne sige tak til de mange, der yder en frivillig indsats. Jeres indsats betyder virkelig meget for medmennesker, der ikke har det let i hverdagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top