fbpx
Frivilligt arbejde: Tid til eftertanke
DEBAT Af Kurt Damsted, formand for LOF Vestegnen (og medlem af Kommunalbestyrelsen i Brøndby for Venstre).

Frivillige i stadig større omfang underviser nu i Nem-ID, E-boks, kommunens digitale selvbetjeningsløsninger, borger.dk, skat.dk, e-mail og intro til bankers hjemmesider og andre omfattende IT kurser. Og rigtig mange flere er i gang nu. Det er frivillige på overførselsindkomster, der står for aktiviteterne.
Her på vestegnen har vi mange borgere, der er placeret på dagpenge og kontanthjælp. Blandt dem givet også fagligt velkvalificerede borgere med undervisningserfaring. Jeg er af den formening, at de i stedet kunne gøre god gavn i lønnede undervisningsjob i oplysningsforbundene, der tilbyder fagligt kvalificeret undervisning til voksne.
Oplysningsforbundene tilbyder kurser, foredrag og oplevelser indenfor bevægelse, sprog, IT, kreative fag og sundhed, og der sættes samfundsspørgsmål til debat.
I stedet vælger man tilsyneladende nu, at disse fagligt kvalificerede undervisningsjob skal afskaffes og erstattes af frivillige, der er på overførselsindkomst, og som ikke giver nogen form for faglige garantier for ordentligt udført undervisningsarbejde.
Frivilligt arbejde er guds gave til menneskeheden inden for alle de bløde menneskelige områder, men så snart frivillige på overførselsindkomster bevæger sig ind på områder, der normalt udføres af fagligt kompetente og lønnede menneskers job, og disse job så må nedlægges og folk så bliver afskediget og må gå på dagpenge og kontanthjælp, er vi kommet ud på et ikke gennemtænkt skråplan.
Det er tid til seriøst eftertanke over effekten på arbejdsmarkedet af, at frivillige på overførselsindkomster nu med fuld kraft bevæger sig ind på de lønnede jobområder, med den konsekvens, at mennesker fyres og bliver arbejdsledige og mange undervisningsjob så må nedlægges.
Er det det udvikling vi ønsker?
Svar:
Frivilligt arbejde koster ikke arbejdspladser

Svar: Frivillige arbejde koster ikke arbejdspladser

Af Ib Terp, borgmester i Brøndby

Meningen med frivilligt arbejde er som hovedregel at udføre arbejde, som ellers ikke ville blive udført. Sådant frivilligt arbejde koster naturligvis ikke andre deres arbejde.
Jeg vil ikke afvise, at der rundt omkring i f.eks. foreninger findes eksempler på, at et stykke frivilligt arbejde ville blive udført mod betaling, hvis der ikke var frivillige til at udføre det.  I sådanne tilfælde vil nogle mennesker gå glip af et job. Til gengæld vil besparelsen blive brugt til noget andet, som der ellers ikke ville være råd til – og det giver job til andre. Frivilligt arbejde kan altså i nogle tilfælde påvirke, hvem der får job, men den samlede mængde af job vil være uændret.
Når det drejer sig om frivillig bistand til borgere, som har problemer med at bruge it i hverdagen, tror jeg ikke, at aftenskolerne taber elever ved det i nævneværdig grad. Der er typisk tale om borgere, som har brug for trygheden på værestederne og/eller er bange for, at de ikke vil kunne følge med i holdundervisning. Og bistanden er begrænset til den basale brug af de digitale selvbetjeningsløsninger.
Min konklusion er, at frivilligt arbejde i visse tilfælde kan påvirke fordelingen af arbejdspladser, men ikke det samlede antal. Frivilligt arbejde påvirker derimod serviceniveauet. Det stiger naturligvis, når nogle arbejder gratis for andre. Jeg mener derfor, at vi på alle områder skal sætte pris på idealistiske borgeres frivillige indsats for andre. Muligvis bliver opgaverne ikke altid løst på professionelt niveau. Men de bliver løst, uden at det går ud over andre opgaver.
Den grundlæggende kommunale service skal naturligvis ydes af kommunalt ansatte medarbejdere. De frivilliges indsats skal være et supplement, som hæver niveauet op over det nødvendige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top