fbpx
Vallensbæk Torvevej dengang og nu
VALLENSBÆK Vallensbæks Lokalhistoriske Forening har endnu engang udfærdiget en spændende klumme. Denne gang om historien bag Vallensbæk Torvevej.

Af Hans Christensen, bestyrelsesmedlem
i Vallensbæk Lokalhistoriske Forening

De fleste, med kendskab til Vallensbæk kender Vallensbæk Torvevej, som den er placeret i dag, med et forløb fra Gammel Køge Landevej forbi Station centeret, krydsning af Ringvej 3, over de 2 motorveje, forbi den østlige del af Nordmarks parcelhuskvarteret, ind i Albertslund og nordpå til Roskildevej.
Sådan har det ikke altid været.  Den sydligste del af Torvevejen fra Køge Landevej, hed tidligere Hyttebakkevej, som var en mindre bivej, som hurtigt fik et landligt forløb, med gartneri og landbrug.
En mindre vej førte bl.a. til landejendommen Nøddebo, der hvor børneinstitutionen Mejsebo ligger i dag. Men derfra var der ikke egentlig vej nordpå, som vi kender i dag.

Kirkebakke Alle
Det, som i gamle dage blev kaldt Vallensbæk Torvevej, er det som i dag kaldes Kirkebakke Alle.  Den starter ved Missionshuset. Der ligger et lille hus på modsatte hjørne, som tidligere var længere, og som gjorde vejen lidt smallere. Fra Brøndbyvej kom man på venstre side forbi en længe af gården Kirkebakkegård, og oppe på bakken ligger til højre Kirken, som jo fornylig har fået et par genboer – sognegården og den nye kirke. Fortsætter man, kommer man på højre hånd forbi Kirkebredegård, og lidt længere ude til venstre Tjørnagergård, som tidligere var et større gartneri med mange drivhuse. I dag bliver vejen her skåret af Holbæk Motorvejen, men før denne blev anlagt, kunne man forsætte nordpå og her lå nogle mindre husmands brug, som måtte vige for motorvejen. På den anden side af motorvejen kan man i dag stadig finde fortsættelsen hen mod Vallensbækvej.
Vejen fik heromkring et lidt mere nordøstligt forløb. Man kom forbi to gårde, som lå på hver side af vejen. Gården på venstre hånd var familien Barfods gård, som nok er mere kendt under navnet Krudtgården, idet der i forbindelse med gården var en fyrværkerifabrik, som var leverandør til Tivolis fyrværkerier. På modsatte side af vejen lå Carl Rasmussens gård. Han var meget interesseret i at male, og flere af hans malerier har kunnet ses ved udstillinger. Husejerne i området kan se, om de bor på den tidligere Krudtgårds jord, for så hedder deres matr.nr. noget med 14b, hvorimod dem, som bor på Carl Rasmussens jord hedder noget med matr. nr. 15b.

Gården Virkelyst
Lidt længere i nordøstlig retning kommer man til det sted som falder sammen med den nuværende Vallensbæk Torvevej omtrent ved rundkørslen til Nordmarksvænge.  Så det er først herfra og nordpå at vejen følger den oprindelige Vallensbæk Torvevej.
Før vejsystemet blev lavet om og Nordmarken blev bygget, kom man på dette stykke forbi gården Virkelyst, hvis hovedbygning stadig findes på adressen Syvhøjvænge 266. Efter denne kommer man op forbi den sidst gård i Vallensbæk Plougmandsminde, bag ved blokkene på det nuværende Firkløverparken. Der findes stadig en trægruppe, som tilhørte gårdens have.
Herefter forlod man Vallensbæk og kom ind i Albertslund. For at komme over banen var der tidligere en baneoverskæring med bomme. I dag er der en bro.  Kort efter når man Roskildevejen.
Under folkestrejken da Danmark var besat og tyskerne lukkede for forsyningerne til København, var der et spontant marked på dette sted, hvor folk kom langvejs fra for at gøre deres indkøb.
Billederne, som er stillet til rådighed af Finn Kløve Lassen, viser dette marked.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top