fbpx
Svar: Lovkrav
DEBAT Svar til Arne Christian Ahrnkiel

Det er et lovkrav, at affald, der skal afleveres på genbrugspladsen, er anbragt i gennemsigtige sække. Kravet skyldes, at det skal være lettest muligt for pladsens medarbejdere at kontrollere, om affaldet er sorteret korrekt. Medarbejderne oplever alt for ofte, at borgere smider ukorrekt sorteret affald i en enkelt fraktion og derved skader både miljøet og pladsens økonomi. Den ukorrekte adfærd er naturligvis lettest, hvis affaldet er i papirsække eller i sorte plastsække. Og det er problematisk, hvis enkelte borgere, som medarbejderne har særlig tillid til, får lov at komme med affald i ikke-lovlige sække. Det kan give andre borgere en opfattelse af usaglig forskelsbehandling.
Det er selvfølgelig uheldigt, hvis nogle medarbejdere har givet Ahrnkiel dispensation fra reglen i enkelttilfælde uden at præcisere, at reglen skal overholdes fremover. Og derfor kan det da også ærgre mig, at der ikke blev fundet en smidig løsning den 30. november. Men reglen er altså velbegrundet.
Ahrnkiel har ret i, at det er lettest at samle affald i en papirsæk, fordi denne kan stå åben, når den er bukket om. Men hvis man sætter en klar plastsæk inden i papirsækken, kan man blot tage plastsækken op af papirsækken, når den er fyldt op.
I øvrigt vil problemet for Ahrnkiels vedkommende blive løst i meget nær fremtid, når alle parcelhuse og rækkehuse får plastbeholdere, hvor der er et rum til plastaffald.
Til slut vil jeg takke Ahrnkiel for, at han sorterer sit affald så omhyggeligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top