fbpx
Referat fra dele af det ekstraordinære møde
DEBAT Af Ove Bjerregaard-Madsen, Glostruplisten

På det ekstraordinære møde i Kommunalbestyrelsen den 4. november blev kommunens Styrelsesvedtægt ændret.
Borgmesteren indledte med at meddele, at visse medlemmer havde sendt afbud, og jeg fornemmede, at der var lidt usikkerhed i forbindelse med et enkelt medlem.
Herefter bad jeg om ordet. Borgmesteren spurgte, om det var til dagsordenen. Jeg svarede, at det var til ”afbudsdagsordenen”. Jeg fik ordet og indledte med at beklage, at jeg ikke var mødt frem til det første ekstraordinære møde, og at jeg havde konstateret, at jeg i det efterfølgende referat var betegnet som ”fraværende”.
Jeg sagde videre: ”I et andet tilfælde hed det ”ulovligt fravær”, og det er pinligt, at kommunaldirektøren anvender to standarder, og at borgmesteren accepterer dette”.
Til selve sagen sagde jeg, at det helt overordnede i forbindelse med kommunalvalget havde været, at regeringsmedlemmer, folketingsmedlemmer, kommunalpolitikere m. fl. havde givet udtryk for, at det kommunale folkestyre var under pres, idet kommunalpolitikerne havde for mange sager, de skulle sætte sig ind i. Ved, som aktuelt, at sammenlægge udvalg forværrer man den situation.
Lidt provokerende sagde jeg, at man i grunden godt kunne slette § 4, stk. 2 i kapitel II, da indholdet jo alligevel ikke blev efterlevet. Som følge heraf ligger der en klagesag hos Statsforvaltningen (i forbindelse med Projekt Nedrivning).

Svar:
Forfejlet kritik

Af Morten Winge, kommunaldirektør

Som kommunaldirektør har jeg et ansvar for, at der protokolleres korrekt fra kommunalbestyrelsens møder. Når et medlem ikke er til stede ved mødet protokolleres dette enten som et ”afbud” eller som ”fraværende”. Da Charlotte Brangstrup ikke deltog i kommunalbestyrelsens møde i februar måned blev det protokolleret som ”fraværende”, idet vi ikke havde registreret et afbud. Da Ove Bjerregaard-Madsen havde misset tidspunktet den 27. november og derfor udeblev uden afbud, blev det også registreret som ”fraværende”. Jeg mener derfor, at Ove Bjerregaard-Madsens kritik af min person rammer fuldstændig ved siden af. Vi har i protokolleringen behandlet de to situationer nøjagtigt ens.”
For så vidt angår Ove Bjerregaard-Madsens øvrige kritik af at reducere antallet af udvalg fra 7 til 5 skal jeg tillade mig at gøre opmærksom på, at den samlede arbejdsmængde til fordeling mellem de 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen er nogenlunde uafhængigt af antallet af udvalg – måske bliver der endda en smule mindre arbejde samlet set, når arbejdet samles i 5 i stedet for 7 udvalg. Jeg er derfor helt uforstående over for, at det skulle gøre nogen forskel for politikernes arbejdsbelastning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top