fbpx
Vallensbæk skal også selv gøre noget ved motorvejsstøjen i Nordmarken
Af Søren Wiborg, Gruppeformand for Socialdemokraterne I Vallensbæk

Hvis man laver en rundspørge blandt borgere i Vallensbæk, så vil trafikstøj helt sikkert komme ind som et af de største problemer. Særligt beboerne i Vallensbæk Nord tæt ved Holbæk Motorvejen er meget plaget. Hele den første husrække nord for Vallensbækvej ligger på et støjniveau på mellem 63dB og 68 dB. Ved nyanlæg af motorveje er den højst tilladte støjværdi 58 dB. Hvis man nøjere studerer Vejdirektoratets støjkort fra 2010, så er også beboere et godt stykke nord for Vallensbækvej plaget af et støjniveau på mellem 58 dB og 63 dB, hvilket stadig er over den tilladte støjværdi for nyanlæg af motorveje.

 

Man kan godt udlede af støjkortet, at vejenes og stiernes udformning kan virke som en tragt, der udvider området af støjplagede boliger. Det ser særlig slemt ud på Rendsagervej og langs Pilehavevænge og Horsestien. Man kan godt anlægge det synspunkt, at det er Vejdirektoratets problem, og kommunen skal ikke poste penge i at løse en statslig opgave. Det vil være et skred og kan medføre, at det fremover bliver endnu sværere af formå staten til at tage støjproblemer alvorligt.

 

Man kan imidlertid – ligesom Socialdemokraterne – også anlægge det synspunkt, at kommunen som minimum bør undersøge, om det ikke for relativt få kommunale skattekroner er muligt at reducere støjen i nogle af de mest belastede villaområder i nord. Uden af være ekspert i støjbekæmpelse, så bør det være muligt at lukke nogle af de værste huller bl.a. ved at insistere på, at de formentlig 15.000 m3 overskudsjorden fra Ringstedbanen bruges strategisk på den nordlige side af Holbæk Motorvejen. Hvis det ikke lykkedes, så må kommunalbestyrelsen i fællesskab lægge yderligere pres på dels ministeren, men også vores lokale folketingsmedlemmer, og formå dem til aktivt at gå ind i arbejdet med at afhjælpe støjgenerne.

 

Vi kan ikke være andet bekendt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top