fbpx
Vagn Kjær-Hansen og SF i Brøndby
Læs her, hvad SF står for i Brøndby.

SFs kerneværdier er frihed, lighed, tryghed og fællesskab.

 

Vi ønsker at Danmark skal være et velfærdssamfund, hvor alle har lige adgang til gode sygehuse, gratis uddannelse, en værdig ældreomsorg og gode daginstitutioner.

 

SF sætter kontakten til borgerne i centrum. For os stopper demokratiet ikke ved døren til rådhuset. Vi ønsker at borgerne inddrages aktivt i de poltiske beslutninger, og at der lyttes til borgerne inden sagerne afgøres.

 

SF er også et grønt parti. Vi var længe temmelig alene om at kræve mere hensyn til miljøet og at vi sparede på energien. Nu er der heldigvis bred enighed om at klima og miljø skal beskyttes. SF vil fortsætte med at kænmpe for gode miljørigtige løsninger som for eksempel en letbane langs Ring 3 og solceller på skoler og institutioner. Hvis vi investerer massivt i vedvarende energi, vil vi skabe arbejdspladser og samtidig spare energi i fremtiden.

 

 

SF-Brøndby vil arbejde for flere jobs i Brøndby. Det opnår vi ved at omdanne vores erhvervsområder, så der kommer flere arbejdspladser. Vi har været med til at lægge planer for Priorparken og Kirkebjerg med lettere produktion, videnserhverv, pladskrævende butikker og boliger i stedet for traditionel industri og transport. De første lokalplaner er lavet, og flere grundejere er klar med planer som kun venter på bedre tider.

 

SF vil arbejde for at den udvikling intensiveres igennem de kommende år. Vi ønsker at skabe mange flere arbejdspladser i vores erhvervsområder. Her er det en vigtig forudsætning, at letbanen kommer langs Ring 3. SF har længe arbejdet for at få letbanen bygget, og vi glæder os over at den både forbedrer den kollektive transport og samtidig gør vores erhvervsområder mere attraktive. I Priorparken er det en ekstra station på S-banen, som kan løfte området. Det har vi arbejdet aktivt for i flere år, og det vil vi fortsætte med.

 

Skolelærerne skal lære at undervise alle børn. SF ønsker at alle børn får et godt udbytte af folkeskolen. At de tidligt lærer at læse og regne, og at de bevarer en nysgerrighed og lyst til at lære hele vejen gennem skolesystemet. Vores børn skal forlade skolen godt rustede til arbejdslivet, samfundslivet og familielivet, så de kan bidrage til en fortsat velstand i vores samfund.

 

Vores lærere skal derfor efteruddannes, så de også kan undervise de børn som ellers er blevet kaldt vanskelige, umulige eller besværlige. Det må vi have med i Brøndbys folkeskolereform. Det er skolens opgave at undervise alle børn, og den opgave bør så vidt muligt løses indenfor folkeskolen.

 

SF-Brøndby arbejder for en tillidsreform i hjemmeplejen. Vi ønsker, at det i højere grad er op til vores dygtige personale og deres faglighed at give hjælpen efter de ældres behov. SF-Brøndby mener, at vores ældre skal have mulighed for et værdigt liv. Vi ønsker at vores ansatte bruger deres arbejdstid på at hjælpe borgerne og ikke på kontrol og unødvendig dokumentation.

 

Da vi forhandlede budgetaftalen, fik vi de andre partier med på at igangsætte forhandlinger om en tillidsreform. Vi håber i SF at det bliver en realitet i 2014.

 

 

SF-Brøndby ønsker at åbne demokratiet og det politiske liv i Brøndby, så borgerne bliver inddraget mere.

 

Borgerne skal kunne se, hvad der foregår i det politiske system. Kommunalbestyrelsesmøderne skal være mere end et ekspeditionskontor, og det skal være muligt at se/høre møderne på kommunens hjemmeside. I dag er rigtig mange beslutninger gemt af vejen i de lukkede udvalg.

 

Kommunen skal aktivt spørge borgerne om deres mening. Her er budgetmøderne i foråret 2013 en god start, som kan blive til mere. SF-Brøndby vil arbejde for, at møderne i 2014 bliver mere konkrete i deres form, og at det bliver lettere for borgerne at komme med input til kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top