fbpx
Uændret kirkeskat og forfejlet kritik
DEBAT At borgmester John Engelhardt i Folkebladet giver udtryk for, at han er utilfreds med, at Menighedsrådet foreslår, at kirkeskatten i 2014 forbliver uændret og ikke som lovet nedsættes med 0.01%, svarende til 250.000 kr., er ikke vanskelig at få øje på, da flertallet i menighedsrådet er socialdemokrater.

Af Pauli Nygaard, Nyvej 4. st.th i Glostrup

 

Et venstre domineret menighedsråd havde nok ikke fået de samme kritiske bemærkninger. Der er ingen tvivl om, at en nedsættelse af kirkeskatten sikkert vil glæde de fleste Glostrup borgere, men når nu der – uforudset – er konstateret, at Østervangskirkens grundmure risikerede at blive ødelagt af nedsivende regnvand på grund af manglende dræn, skulle menighedsrådet, så have udskudt reparationen til bedre tider, for at kunne overholde løftet om en nedsættelse af kirkeskatten? Dette problem tager borgmesteren desværre ikke stilling til. Han er formentlig godt klar over, at det er uholdbart, at kirkens grundmure står og sopper i vand og at det vil medføre så store skader, at en udsættelse af arbejdet vil have medført en meget større udgift de følgende år. Jeg er af den opfattelse, at menighedsrådet i denne sag har udvist rettidig omhu. At jeg endvidere i Folkebladet kan læse, at borgmesteren er glad for, at lastvogne ikke længere skal parkere og svine ved Paul Bergsøes Vej, har jeg svært ved at nære samme begejstring for. Jeg husker, at lastbilerne tidligere blev parkeret på bl.a. Skovsletten til stor gene for trafikken på vejen og beboerne i Bøgeskoven og Egeskoven. Kommunen løste problemet ved at flytte lastbilerne til Paul Bergsøes Vej til det dertil nyindrettede parkeringsareal. Jeg kan da godt få den tanke, at nogle lastbiler nu igen vil blive søgt parkeret på Skovsletten og andre uhensigtsmæssige steder i Glostrup Kommune.  Parkeringen af lastbiler på Paul Bergsøes Vej var faktisk ikke så dårlig en løsning, da bilerne korrekt parkeret – ikke var til hindring for trafikken på vejen. Problemet er, ulovlig parkering og nogle chaufførers ophold i deres biler dag og nat. Dette mener jeg i stedet bør løses ved et forbud for, at chauffører parkerer ulovligt og bor i vognene og at overtrædelser vil medføre bøder. Ved gentagen ulovlig parkering, bortvisning fra parkeringsarealet. Nu har kommunalbestyrelsen så valgt i stedet at skubbe ulemperne ved langtidsparkering af lastbiler over på andre veje – ikke specielt tiltalende. Udgifterne til etableringen af parkeringsarealet på Paul Bergsøes Vej i 2009 og i dag med ændringer til stop forbud på vejen løber formentlig op i mindst 500.000 kr.  Ærlig talt – så synes jeg ikke, der er megen anledning til at være glad for den bebudede løsning på parkeringsproblemerne..

Borgmesteren er formentlig også begejstret for de 2 overdimensionerede skilte i Rådhusparken med reklame for de entreprenører, som udfører ombygningen af borgerservice? Udgiften hertil er formentlig afholdt af entreprenørerne, men lur mig, om en stor del eller hele udgiften til reklameskiltene ikke er indregnet i den udgift, som kommunen skal betale for udførelsen af arbejdet. I tilgift, så pynter de bestemt ikke i parken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top