fbpx
Mette Engelbrecht og Venstre i Brøndby
Læs her, hvad Mette Engelbrecht og Venstre i Brøndby står for politisk
  1.        Hvordan skiller dit parti sig ud helt fundamentalt og ideologisk fra de andre partier? Forklar det i menneskesprog og forsøgt at kom så tæt på den ideologiske kerne som muligt.

Mennesket skal i centrum for enhver beslutning – det er det mest kendetegnende for Venstre. VI vil forsvarer borgernes holdning over for systemet og vil arbejde for det enkelte menneskes muligheder og frihed.

 

Frihed og decentralisering er de to principper der kendetegner Venstre i Brøndby. VI tror ikke på at de bedste beslutninger bliver taget kun med holdninger fra os der skal sidde på rådhuset, i kommunalbestyrelsen eller af Forvaltningen. Løsningerne på vores bys udfordringer findes hos dem der står med de daglige udfordringer. Det er den enkelte daginstitution, den enkelte skole og den enkelte ejerforening eller erhvervsdrivende der har de erfaringer der skal til for en god beslutning. Vi vil have beslutningsprocesserne der ud hvor de har betydning for den enkelte, for at de rigtige beslutninger kan træffes af os på rådhuset der skal træffe afgørelse efter lovgivningen.

Det vi oplever nu i kommunalbestyrelsen er en centralisering af beslutningerne. Beslutningerne bliver truffet fra rådhuset uden egentlig inddragelse af dem det har betydning for.

Der er ingen lyst til at diskuterer politik i det offentlige rum og beslutningsprocesserne bærer for meget præg af at der er for langt imellem politiker og borger.

Vi lever i et samfund, hvor staten og kommunen skal levere en service til borgerne. Det er borgernes penge. Dem skal vi forvalte omhyggeligt og vi bruger gerne de løsninger der er til rådighed også hvis de udføres af en privat erhvervsdrivende under den forudsætning at borgeren er i centrum og har indflydelse på sit eget liv.

 

  1. 2.       Hvis man stemmer på dit parti og på dig som spidskandidat, hvad kan man så forvente af forandringer helt konkret i sin dagligdag?

Først vil man mærke en politiker der er synlig og vil arbejde for at være til stede for borgerne og deres daglige udfordringer og som vil arbejde for at sætte Brøndby tilbage på landkortet over de byer hvor der er fremgang, optimisme og vækst. En politiker man kan tale med hvor i livet man er.

 

Men vigtigst af alt vil man opleve en kommunalservice der er til for borgerne, hvor der bliver lyttet, handlet og vejledt for borgeren.

Vi ønsker en service for borgerne der ser det enkelte menneskes behov og handler efter det. Vi ønsker at nedbryde bureaukratiets rammer og give plads til sund fornuft.

 

Man vil kunne mærke, at der kommer fuld fokus på at de ledige kommer i arbejde, og dem, der ikke vil arbejde og ikke vil bidrage til fællesskabet, får stillet krav om at bidrage og vil mærke øjeblikkelig konsekvens såfremt de ikke samarbejder.

 

Man vil opleve at Brøndby får en målrettet børnepolitik fra baby til teenager, hvor børnene bliver prioriteret i langt højere grad i en målrettet indsats for at få alle vores unge ind i fremtiden med ambitioner og tro på sig selv og egne evner. Det er med fokus på vores børn og unge vi skal skabe et succesfuldt Brønd

3. Vælg én mærkesag og forklar konkret, hvordan du og dit parti vil realisere denne i næste periode, og hvorfor denne mærkesag er vigtig for dig og dit parti at få gennemført.

 

Den vigtigste mærkesag er at give folk jobmuligheder, herunder støtte op med relevante og erhvervsrelaterede kurser m.v. Vi har 53 % på overførselsindkomst, 25% er arbejdsløse, vi er nummer 3 på listen over kommuner i landet hvor det står værst til set på indkomstniveau pr. indbygger, uddannelsesniveau, personer uden job og højeste ungdomsarbejdsløshed. Brøndby bruger  89 millioner kr. mere end en sammenlignelige kommuner pga. en forfejlet beskæftigelsespolitik. Med den unikke beliggenhed Brøndby har i forhold til strand, skov, byen og infrastruktur skal vi være en vinderkommune.

 

Ændrer vi ikke ved det forhold kan vi aldrig få udnyttet potentialet i kommunens unikke beliggenhed. Får vi til gengæld gjort noget ved de graverende fejl i den nuværende politik, så bliver det rigtig spændende at være Brøndby-borger de kommende år.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top