fbpx
Lene Knüppel Andersen og De Radikale i Glostrup
Læs her, hvad Lene Knüppel Andersen og De Radikale i Glostrup står for

1. Radikale Venstre tror på det frie og ansvarlige menneske, der virker i samhørighed med andre mennesker. Mennesket udvikler sig gennem sine valg og handlinger i samspil med andre.

Radikale Venstres mål er et samfund, hvor mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen. Vi vil værne om og udbygge folkestyret.

Vi vil arbejde for, at samfundet bliver et fællesskab med plads til og brug for alle. Vi vil sikre, at vi ikke undergraver livsbetingelserne for kommende generationer.

2. Med Radikale Venstre i kommunalbestyrelsen kan borgerne i Glostrup forvente, at vi bl.a. vil arbejde ihærdigt for mærkbare og nødvendige forandringer:

  • At flere unge kommer i gang med en uddannelse og i beskæftigelse, bl.a. som følge af et samarbejde mellem de unge og virksomhederne i Glostrup.
  • At der ansættes flere pædagoger i daginstitutionerne, og der afsættes flere midler til efteruddannelse
  • Et mere varieret kulturliv, særligt et kultur- og frivillighus samt øvelokale for unge musikinteresserede – dette vil medvirke til at skabe mere liv i Glostrup
  • Nye ældreboliger
  • At Glostrup deltager i samarbejdet med Region Hovedstaden og øvrige kommuner om  cykelsuperstierne
  • At Glostrup indgår i et forpligtende samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune
  • Bedre inddragelse af borgerne i kommunens beslutninger på et tidligt tidspunkt i processen, fx i forbindelse med kommunens budgetplanlægning.

3.  Personligt brænder jeg særligt for at få løftet kulturlivet i Glostrup. Vi ligger lige nu på en bundplacering på landsplan, når det gælder udgifter pr. borger på kultur. Vi skal turde satse på kulturen. Det vil være til glæde og gavn for Glostrups borgere.

Kulturlivet er vigtigt, fordi det samler os som mennesker på tværs af alder, etnicitet, uddannelse og økonomi. Kultur er med til at skabe identitet, fællesskab og glæde.

Radikale Venstre vil særligt arbejde for, at der kommer et kultur- og frivillighedshus i Glostrup bymidte. Vores forslag er, at huset kommer til at ligge placeret i det nuværende bibliotek – evt. med en mindre tilbygning.

I Glostrups nuværende kulturpolitik står der, at man kan oprette et frivillighedscenter. Det er Radikale Venstres håb, at den nye kommunalbestyrelse kan blive enig om at etablere et hus, hvor både kulturlivet og de mange frivillige kræfter kan holde til.

I frivilligheds- og kulturhuset skal der være plads til kulturelle aktiviteter, som biblioteket allerede giver mulighed for i dag, men der skal også være en café og plads til f.eks. kunstudstillinger. Samtidigt skal huset være et sted, hvor frivillige kan henvende sig og tilbyde deres hjælp som eksempelvis fritidsguider eller frivillige på fx dag- og ældreinstitutioner. Radikale Venstre mener, at kommunen skal koordinere de mange frivillige, som gerne vil yde en indsats, og være sparringspartner for kommunens mange frivillige organisationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top