fbpx
Jeg kæmper for det nære sundhedsvæsen
KV13 Kernen i det nære sundhedsvæsen er at styrke både patientrettet og borgerrettet forebyggelse i nærmiljøet og at styrke samarbejdet mellem kommunen, almen praksis og hospitaler om forebyggelse af indlæggelser.

Af Kurt Damsted (V), Tranevænget 38, 2. mf., 2605 Brøndby

Sundhedsprofilen i Brøndby Kommune viser, at der i Brøndby er forholdsmæssigt mange borgere med lungesygdomme, hjertesygdomme og diabetes, mange som ryger, mange overvægtige og mange med dårlig mental sundhed. Sundhedsprofilen viser også, at der er dårlige kostvaner blandt unge og voksne. Samtidig viser Børnedatabasen, at der i Brøndby er en stor andel overvægtige børn og at mange af de overvægtige børn også har motoriske vanskeligheder.

Venstre støtter, at der på tværs af forvaltningerne nedsættes arbejdsgrupper, som udarbejder et oplæg til politisk behandling om det videre arbejde med de ni nationale forebyggelsespakker. Oplægget skal stille forslag til nye aktiviteter, som det politisk besluttes at prioritere. På baggrund heraf udarbejdes en overordnet plan for gennemførelse til politisk godkendelse i alle udvalg: Hvornår kan hvilke aktiviteter iværksættes og hvem er ansvarlig. Jeg mangler dog at patient-foreningerne høres og inddrages i dette arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top