fbpx
Hvad gør vi nu, lille du?
ZONE 43 Alle partier i Glostrup er enige om at ungdomsarbejdsløsheden er blandt de største udfordringer i kommunen – og indsatsen på dette område er derfor højt prioriteret blandt kommunalpolitikerne.Også ved sidste kommunalvalg var ungdomsarbejdsløsheden et stort tema - og blev efterfølgende skrevet ind i flertallets 50 -punktplan. Ungdomsarbejdsløsheden skulle reduceres, men er i stedet for steget lige siden. Derfor har vi spurgt kommunalpolitikerne, hvad der skal til for at overvinde den massive ungdomsarbejdsløshed, der eksisterer i Glostrup – og som man ikke tidligere har formået at gøre noget ved? Hvorfor er det lykkedes flertalsgruppen at bremse stigningen? Og vil det virkelig blive anderledes hvis oppositionen kommer til magten? Få svaret her.

Peter Sørensen, Socialdemokratiet

– Ungdomsarbejdsløsheden er vigtig – men er også en svær øvelse. Kommunalbestyrelsen lavede for et par måneder siden en ekstra indsats på ungeindsatsen. Her oprettedes en indsatsgruppe med folk fra blandt andet kommunalbestyrelsen, erhvervslivet og også Ungdomscenteret. Der er ingen tvivl om at vi kan tale om ungdomsarbejdsløsheden i lang tid – men det drejer sig om at skabe nogle lærepladser, særligt inden for erhvervsuddannelserne. Det er en vigtig indsats, men også en svær øvelse og vi bruger rigtig mange sure ressourcer på at skulle lave rettidighed i erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i stedet for at satse på at lave en ungeindsats – og den kommer forsinket i gang. Det er sådan noget der er ærgerligt – for det er det som skal til.

Men i den sidste ende så skal vi have de unge i uddannelse og så skal vi have nogle jobs til dem – og det kan vi ikke klare alene, men vi kan være forberedt på det.

 

Lars Høimark, De Konservative

– Vi har ikke været gode nok til at gøre noget for erhvervslivet. Udfordringen i kommunen er ungdomsarbejdsløsheden. På den ene side bliver vi nødt til at gøre noget, som inspirerer de unge til at være på og være aktive. Og på den anden side er vi også nødt til at gøre noget for erhvervslivet – en videreudvikling af den erhvervspolitik som vi besluttede i 2009 og som vi reelt set ikke har gjort meget ved i kommunen. Mange af de omliggende kommuner arbejder med partnerskaber med store virksomheder – og det kunne vi godt lære noget af.

Jeg er klar over at der er krisetider – men vi skal gøre noget, så de unge mennesker føler sig aktive og får oplevelser, erfaring, kompetenceudvikling og uddannelse Der skal være nogle tilbud som giver oplevelser og noget mod på livet. Vi må prøve at skabe nogle fornuftige jobs – noget der giver perspektiv. Det skal ikke bare være noget som der er ikke giver nogen mening for det utroligt demotiverende.

 

Christoffer Jørgensen 21 år og fra Glostrup

– Jeg var måske lidt for langsom og lidt for doven i starten, da jeg blev arbejdsløs. Jeg er 21 år og så er man lidt i den kategori, at man er lidt for gammel til ungdomsjob – og der er rigtig mange arbejdsløse som søger de almindelige jobs. Det er klart at der nogen ting man hellere vil end noget andet, men jeg var til sidst klar til at tage hvilket som helst job. Jeg var arbejdsløs i godt 1 år, men fik til sidst et job gennem kommunen – først gennem løntilskud, hvor kommunen betaler 80 procent af min løn og arbejdsgiver betaler resten. Her er man så lidt på prøve. Og det blev til fast arbejde.  Mit møde med kommunen har været lidt blandet. Man skal sidde og lave ansøgninger, og der er ikke så meget hjælp at hente.

 

Ritchie Hansen, 21 år og fra Glostrup

– Jeg var arbejdsløs cirka 1 år, men jeg var ikke doven. Der var masser af jobs, men der er også mange om buddet. Jeg var klar på at tage et rengøringsjob eller det job jeg kunne få – hvis jeg fik tilbuddet.

Jeg har fast arbejde i dag, som jeg skaffede gennem en vens link på facebook. Jeg har været tilmeldt kommunen, men jeg synes ikke rigtig at jeg fik specielt meget hjælp. Det er som om at man bare kommer ind i systemet og så skal du ellers bare selv kaste dig ud i det – eller selv kæmpe dig ud af det igen.

Jeg fik en sjælden gang hjælp til ansøgninger, men de fleste ting man laver i jobcenteret kunne man ligeså godt lave der hjemme. Jeg har også søgt løntilskud, men uden held. For mit vedkommende har jeg skulle gøre tingene på egen hånd.

 

John Engelhardt, Venstre

– Vi er i den frygtelige situation – at vi kan ende med at tabe en hel generation på gulvet. Vi havde ikke forestillet os at krisen ville blive så dyb som den har været. Vi havde måske heller ikke forudset, at regeringen havde gjort så lidt. Når regeringen ikke vil understøtte flere arbejdspladser end det den gør – så er vi andre en lille smule låst for vi kan ikke opfinde arbejdspladser som sådan.

Men det vi kan gøre er at indrette vores kommunale system på en lidt anden måde, så vi i hvert fald får mange af de marginaliserede unge på ret køl – så de ikke falder fuldstændigt igennem. Arbejdsløsheden er så vigtig, at vi vil udnytte alle de små brikker der kan komme ind.

Regeringerne igennem tiden har været med til at gøre, at vi bruger vores ressourcer forkert. Hvis det stod til mig så kastede man det hele op i luften – og lod det falde ned på en ny og spændende måde – men det ser ikke ud som om at regeringen vil det.

 

Lene Knüppel Andersen, Det Radikale Venstre

– Man skal i højere grad lave individuelle indsatser overfor den enkelte arbejdsløse. Vi skal i langt højere grad have fat i erhvervslivet. Vi skal være bedre i kommunen, på jobcenteret og tage fat i virksomhederne i Glostrup og sige – hvordan kan vi hjælpes ad med at løse det her problem? Hvad skal kommunen gøre for at gøre det interessant for virksomhederne, at tage unge ind i private løntilskudsjob, jobpraktik eller ordinære stillinger?

Jeg tror vi skal være bedre til at lave en individuel indsats, hvor man i højere grad kigger på den enkelte arbejdsløse og tager udgangspunkt i – hvor er du henne i dit liv? Hvad er det for nogle kompetencer du har behov for, så du kan komme videre? Hvad er det folk skal hjælpes med?

Vi skal også være bedre til at arbejde på tværs af de forskellige forvaltninger og institutioner. Så der ligger en stor opgave foran os. Men der også en stor vilje til at ville løse ungdomsarbejdsløsheden.

 

Robert Sørensen, Enhedslisten

– Med det nuværende budget har kommunen lagt besparelse på området. Ungdomsarbejdsløsheden er eksploderet inden for de seneste 5 år. Der er blevet flere og flere unge som ikke har noget at lave. Med det budget man har lavet nu har kommunalbestyrelsen lagt en besparelse på området i stedet for at tilføre det penge som kan sparke gang i noget der kan få de unge i arbejde.

Enhedslisten ønsker flere ungdomsboliger og eventuelt kollegier i Glostrup, så de unge kan blive i byen imens de studerer og samtidig tiltrække flere uddannelsesmuligheder i kommunen. Men uddannelsessteder er noget som staten regulerer.

 

Charlotte Brangstrup, Glostruplisten

– Man skal ikke nødvendigvis flytte hjemmefra for at tage en uddannelse. Der er mange tiltag som skal til for at få folk i arbejde. Det handler bl.a. om mere og bedre uddannelse, men der skal også være nogle jobs. Derfor skal der også laves nogle flere tiltag i erhvervslivet.

For at få de unge i uddannelse skal der være nogle muligheder og steder hvor de unge kan bo imens de uddanner sig. Man skal ikke nødvendigvis flytte hjemmefra (Glostrup, red.) for at tage en uddannelse. Derfor går vi også stærkt ind for at der bliver skabt nogle ungdomsboliger eller kollegier i Glostrup. Vi ligger super godt til det og det vil måske kunne trække nogle uddannelser til Glostrup.

 

Mogens Mathiesen, SF

– Man skal i højere grad lave individuelle indsatser overfor den enkelte arbejdsløse. Der er især nogle steder hvor man kan gøre noget. I har selv gjort det. Det er de unge som er i særlig vanskeligheder. Det er med hensyn til inklusion. Hvad sker der med unge med andre behov? Jeg tror at man skal starte allerede i skolen. Her gælder det selvfølgelig om at have sin faglighed, men det handler også om, at man får noget dannelse, at børnene bliver glade. Når man er glad henne i skolen, så lærer man også noget – og så kommer fagligheden.

1 kommentar om “Hvad gør vi nu, lille du?”

  1. Ivkstudie siger:

    spændende alligevel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top