fbpx
Henrik Rasmussen afviser kritik mod bedre vidende
Af Grethe Mikkelsen, Hyrdeengen 259, 2625 Vallensbæk

Henrik Rasmussen afviser kritik mod bedre vidende.

 

I Folkebladet 30/10 afviser borgmester i Vallensbæk Henrik Rasmussen en kritik fra FOA vedrørende ældreområdet. Henrik Rasmussen fremhæver, at der ikke er sparet på ældreområdet, hvilket muligvis er korrekt, men til gengæld er der kommet flere ældre. Henrik Rasmussen fremhæver desuden, at kommunen gør meget ud af forebyggelse, og at det måske er en del af forklaringen på sundhedstilstanden blandt de ældre. Det er også korrekt, at der er mange sundhedstilbud i Vallensbæk, men de er først kommet til i en lind strøm fra omkring 2008-09, og er primært rettet mod yngre årgange, så det kan næppe forklare de ældres sundhedstilstand. En del af forklaringen er måske, at Vallensbæk Kommune har tilbudt lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år siden 1998.

 

Fra Socialministeriet præciseres det at ”Det er ikke tanken at sygeliggøre de ældre ved at nbso online casino fokusere på sygdom, symptomer m.v. under hjemmebesøgene” men at fokusere på mestringsevne, sundhed og livskvalitet i bred forstand. Omdrejningspunktet i de forebyggende og sundhedsfremmende samtaler med de ældre har derfor været ”hjælp til selvhjælp” idet der var fokus på ressourcer, muligheder og rehabiliterings-potentialer hos den enkelte og sociale og aktiverende forhold blev prioriteret højt. Aftaler om træning, kompenserende hjælpemidler (høreapparater, rollator, o.a.), sociale kontakter, besøgsven, vejledning om handicapkørsel, kontakt til lægen eller besøg af demenskonsulenten kunne blive resultatet af en samtale. Faldforebyggelse, overvejelse om boligskift eller opfølgende kontakt efter tab af ægtefælle var også emner der blev taget op.

 

 

Fra 1/1-12 blev ressourcerne til dette forebyggende arbejde reduceret til 25% af det der tidligere var afsat. Vallensbæk Kommune reducerede dermed muligheden for tidlig opsporing af fysiske, psykiske og sociale funktionstab, og dermed muligheden for at starte en tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats hos ældre. Tidligere fik borgerne et brev med et tidspunkt for besøget, som de fleste af os kender det, når vi får en hilsen fra vores tandlæge om et forebyggende tandeftersyn. Nu skal borgerne selv henvende sig, hvis de ønsker den forebyggende samtale, og erfaringerne er, at de svageste ikke henvender sig. Det kan for eksempel være dem, som er ved at udvikle demens, eller af anden årsag, gradvist klarer sig dårligere i hverdagen.

 

Tallene taler for sig selv. Medens der i 2010 var 378 personer der modtog besøg, var dette antal i 2012 faldet til 76 personer. (Efter budgetvedtagelsen i efteråret 2011 blev besøgene mere eller mindre sat i bero frem til nytår, men korrigeres antallet på 297 vil det være på niveau med 2010)

 

Dette til trods mener Henrik Rasmussen altså at seviceniveauet på ældreområdet er uændret.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top