fbpx
Hellere sikring mod skybrud end penge til private stikledninger
KV13 Vallensbæk Kommune har behov for en klimastrategi.

Af Katja Lindblad, bestyrelsesformand, Vallensbæk Kloakforsyning

En handleplan så vi kan håndtere store mængder af regnvand, uden at vandet ender i borgernes kældre og oversvømmer vejene. Socialdemokraterne i Vallensbæk holder sig ikke tilbage med dyre løfter i valgkampen, når de foreslår, at kommunens kloakselskab fremover skal vedligeholde stikledninger helt ind til vores huse. Problemet med dette forslag, ud over, at det ikke er finansieret, er, at det er ulovligt. Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 28 og spildevandsbekendtgørelsens § 8 går kloakselskabets ansvar kun til grundgrænsen. Borgernes penge i kloakselskabet må ikke bruges på private grunde. Jeg er dog bekendt med at flere kommuner prøver at omgås disse regler og laver individuelle aftaler med hver enkelt borger og overtager stikledninger ind til sidste brønd før huset. Men ikke helt ind til huset. Hvis kloakselskabet overtog vedligeholdelsen, kan borgerne vælge at sige nej tak til denne ordning. Men det er en kollektiv ordning, hvor alle betaler kollektivt over kloaktaksten. Dem der siger nej skal så stadig vedligeholde egen stikledning og betale højere kloaktakst til den nye opgave.

Kloakselskabet skal i klimastrategien hellere fokusere på at investere i vedligeholdelse af kloakkerne, effektivisere driften, etablere nødbassiner i mosen og få vandet væk fra veje og kældre frem for at komme med gråzone løfter i valgkampen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top