fbpx
FOA retter hård kritik af Vallensbæks ældreområde
VALLENSBÆK Der er ikke mange pæne ord fra FOA, når snakken falder på udgifterne til ældre i Vallensbæk. Rådhuset afviser kritikken.

Økonomien på ældreområdet i Vallensbæk Kommune er under skarp beskydning fra Fagforbundet FOA. Det melder, at ældreudgifterne pr. indbygger på 65 år og derover fra 2009 til 2013 er faldet. Og således med 15.333 kroner fra 46.990 kroner til 31.657 kroner.

I resten af landet bliver der i gennemsnit brugt 42.588 kroner pr. indbygger på over 65 år. Vallensbæk bruger altså ifølge FOA næsten 11.000 kroner mindre end landsgennemsnittet.

– Vallensbæk Kommune har ikke skåret i udgifterne til ældre, og serviceniveauet er uændret, lyder svaret fra borgmester Henrik Rasmussen.

Derimod er der ifølge ham tale om et stort fald i behovet for hjemmehjælp – set over et.

For i perioden 2009-2013 er befolkningstallet steget i Vallensbæk. 528 af de tilflyttede borgere er over 65 år – og kun 125 ud af de 528 er over 75 år.

De 65-74-årige er i gennemsnit sundere og mere raske end de borgere på over på over 75 år, og det har stor indflydelse på gennemsnitsudgiften pr. borger over 65 år.

– Vallensbæk Kommune har generelt en ældrebefolkning med en høj sundhedstilstand og gode evner til at klare sig selv. Dertil kommer, at vi gør meget ud af den forebyggende indsats, og det kan også være en del af forklaringen, siger borgmesteren.

 

Højt udgangspunkt

Det store fald i udgifter skyldes også, at udgangspunktet var meget højt i Vallensbæk.

Knap hver tredje borger over 65 år fik således i 2007 tildelt hjemmehjælp.

Nu visiteres der individuelt og efter behov, og i dag modtager omkring hver syvende borger over 65 år hjemmehjælp, som også er niveauet i de fleste andre kommuner. Der er i øvrigt en meget høj tilfredshed med hjemmehjælpen.

– Vallensbæk Kommune har ikke skåret i udgifterne til ældre, og serviceniveauet er uændret – og der er heller ingen planer om at ændre det. Med en stigende andel af gruppen over 80 år, forventer kommunen dog, at udgifterne vil stige de kommende år, siger Henrik Rasmussen.

FOA udlægger dog, at fordelt over alle områder brugte Vallensbæk 3,7 procent mindre på serviceudgifter, end politikerne havde vedtaget at bruge.

I 2012 var der ifølge FOA 30 færre borgere på 65 år og derover, der modtog hjemmehjælp i Vallensbæk end i 2009. Samtidig er antallet af ældre på 65+ år steget med 459.

Antallet af SOSU-medarbejdere eksklusive elever er fra april 2009 til april 2013 steget med 3 fuldtidsstillinger.

Vallensbæk Kommune behøver faktisk ikke at spare ifølge FOA. For hver indbygger er der 4.193 kroner på kistebunden, lyder det.

FOA melder også, at Vallensbæk Kommune i 2012 brugte hele 5.461 kroner mindre pr. ældre på over 65 år, end der var aftalt i budgettet. Det svarer til 14,8 procent, lyder det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top