fbpx
Brøndby Bus, erhvervschef og letbane i Brøndby-debat
BRØNDBY Der var god og livlig debat med masser af kant, da politikerne i Brøndby mødte vælgerne til en snak om kommunens politiske fremtid og prioriteringer op til kommunalvalget den 19. november.

Cirka 70 friske og engagerede vælgere var mødt op kl. 14 lørdag på Café 1964 på det lokale stadion til vælgermøde og paneldebat med politikerne. Og debat blev der med både grin, banken i bordet og skarpe spørgsmål

En vælger tog teten, da hun rejste spørgsmålet om ordentlig sagsbehandling i Brøndby Kommune. Hendes nu afdøde mand havde efter en længere periode med sygdommen parkinsons ifølge den kvindelige spørger ikke fået nok hjælp af Brøndby Kommunen til transport til den nødvendige træning.

Mens Ib Terp fra Socialdemokraterne som borgmester lyttede til spørgeren og svarede med at påpege, at der er ankemuligheder, hvis man ikke mener, at man er blevet behandlet som borger, var også de andre fremmødte politikere fra SF, Venstre, Demokratiske Socialister, De Radikale, De Konservative og Dansk Folkeparti ivrige med at udtrykke sympati.

Mette Engelbrecht (V) ville tage den ældre kvindes sag op igen og mente, at eksemplet var sigende for de signaler, hun selv fik fra andre borgere, der ifølge Venstre oplever at banke hovedet mod en kommunal mur i sagsbehandlingen. Debatten ramte på dagen et forslag omkring en borgerrådgiver, der kunne imødekomme borgeres utilfredshed med sagsbehandlingen.

Allan Nielsen fra Demokratiske Socialister mente, at det var et godt forslag – som i øvrigt både Venstre og Radikale signalerede ejerskab på – og at han var parat til at begynde den politiske proces omkring indførslen af en borgerrådgiver allerede i december. Men helt så glad var Carsten B. Nielsen fra De Konservative ikke for idéen nødvendigvis.

– Det kan jo også ske, at systemet ikke tager fejl, sagde Nielsen, dog uden at afvise tanken om en borgerrådgiver.

– Carsten, nu skal du ikke blive tøsefornærmet, sagde en veltalende Allan Nielsen, der tydeligt havde vælgertække.

– Der er borgere, der trænger til hjælp til at forstå systemet, og i sidste ende handler det jo om at få glade borgere.

 

Erhvervschef på tale

Carsten B. Nielsen fik på dagen ros fra den lokale Erhvervssammenslutnings formand for at fremkomme med et forslag omkring indførslen af en erhvervschef.

Denne skulle stimulere et bedre samarbejde med erhvervslivet.

– Vi skal ikke sidde tilbage og vente på henvendelser fra erhvervslivet, men selv være mere udfarende, lød beskeden fra Nielsen.

– For vi har et beskæftigelsesproblem. Vi har afsat midler, men det er ikke godt nok. Tættere samhørighed mellem kommuner og firmaer er nødvendigt.

Erhvervssammenslutningens formand roste Brøndby Kommunes socialdemokratisk ledede kommunen i øvrigt for et godt samarbejde og efterlyste logisk et større samspil.

 

Gratis måltid mad

Allan Runager (DF) havde på dagen mindst to velklingende forslag, der dog ikke kunne redegøres for finansielt og udtømmende på den korte taletid, formatet tillod.

– Vi har et stort hjerte, der banker for folkeskolen. Vi skal have renoveret folkeskolen. Skolerne trænger til løft. Børnene er vores fremtid. Alle skal have et gratis måltid mad. Man kan ikke lære på tom mave. S er kørt metaltræt. Man skal en tur på udskiftningsbænken, selvom man har lavet mange gode tiltag. Tiden er inde til et systemskifte, lød det fra Allan Runager.

Fra borgmester Ib Terps (S) side lød ordene i retning af at fortsætte den samme, gode kurs, man mente kommunen var på.

– Vi vil give tryghed og stabilitet. Vi skal ikke slå ud med armene og gøre alt det dejlige, for så går kassen tom. Vi har vist, at vi har skabt resultater, sagde Ib Terp og remsede en resultatliste op, der talte både energirenoveringer, arbejdsløshedsindsatser og nyt bibliotek.

Ib Terp og hans store socialdemokratiske bagland ønsker blandt andet også at styrke den kollektive trafik, eksempelvis arbejder man på S-tog til Priorparken. Men også et sundhedscenter på Brøndby Strand er i tankerne, ligesom der kæmpes for at det kommende, nationale elitecenter bliver placeret ved stadion.

 

V pustede til ilden

Under debatten var der da også masser af testosteron i luften – fremprovokeret af den kvindelige borgmesterkandidat fra Venstre, Mette Engelbrecht.

For efter en indledende tale omkring, at Brøndby er en fantastisk kommune for denne borgerlige selverklærede tilflytter, måtte tilståelse også komme.

– Men så godt har vi det heller ikke. Vi har en høj arbejdsløshed, også blandt unge. Også erhvervsklimaet er ikke godt nok. Vi skal være mere erhvervsrettede ved at være målrettede. Vi skal være et langt bedre brand og slå mere ud med armene. Vi skal bruge den forskellighed, vi har. Vi skal bruge sprog, håndværk og forskellige resurser. Men vi har også mange resursesvage.

Den egentlige provokation kom først senere på dagen, da en sag omkring Ombudsmandens stillingtagen til en sag fra Brøndby kom op efter spørgsmål fra salen. Kort fortalt blev det påstået fra salen, at Ib Terp som borgmester ikke havde lyttet godt nok til Ombudsmandens bedømmelse af den pågældende personsag, hvilket fik Mette Engelbrecht til at rette blikket mod sidemanden i panelet, Ib Terp, med ordene:

– Ib, det gør ondt i hjertet at høre.

Reaktionen kom prompte fra Terp, der slog i bordet og hævede stemmen.

– Jeg har sgu ikke forkastet nogen beslutning. Det passer bare ikke, sagde Ib Terp og forklarede senere, at han bestemt er lydhør over for blandt andet Ombudsmanden.

Terp noterede også, at en ombudsmand eller borgerrådgiver ikke kan kommentere afgørelser, men sagsbehandlingstider og behandlingen.

– Jeg er meget åben over for, at vi kan snakke om, hvordan borgerne får vurderet deres sagsbehandling. Jeg har fået rollen som borgerrådgiver selv om nogen.

 

Brøndby Bus

Allan Runager fremkom med forslaget om at lave en Brøndby Bus, der skulle være gratis for børn og ældre og kun køre i Brøndby.

SF’s Vagn Kjær- Hansen svarede på dette forslag med at fortælle, at dette var blevet prøvet, men at tilslutningen havde været for lav fra borgerne. I stedet var en flexbus blevet startet for nylig, hvor borgerne kan ringe og bestille fra gang til gang. Det koster 24 kroner for de 10 første kilometer.

Vagn Kjær-Hansen sagde også:

– Der er mange ting, vi kan gøre endnu bedre. Vi har i den forløbne periode lavet meget godt ved skolevejene og sikre cykelstier. Det er godt for børnene. Vi har vedtaget en letbane, der vil løfte niveauet for kollektiv trafik.

Netop letbanen og linjeføringen blev også debatteret på denne lørdag, hvor flere mente, at linjeføringen ikke varetog Brøndbys interesser godt nok i forhold til mængden af udgifter. SF mente dog, at denne linjeføring var god for Brøndby.

– Ja, vi ville gerne have letbanen til Brøndby Strand, men nogle gange får man ikke det, man gerne ville have, sagde Ib Terp om letbanedebatten og mente, at et letbanestop nær Stadion vil hjælpe de udbygningsmuligheder, der er af stadion.

 

Radikal kandidat

Elif Demir Gökce fra De Radikale appellerede gennemgående til borgerne og panelet at tænke mere med hjertet i om sociale sager.

– Jeg arbejder i SKAT, og jeg kender embedsværket. Vi er mennesker, og vi skal holde sammen. Det mener jeg alvorligt fra hjertet. Når vi slukker fjernsynet, står vi tilbage med vores egne problemer. Der er mange, mange grusomme fejl. Man kan spørge sig selv, hvor indspist et system skal være. En sagsbehandler kan sidde og grine en borger op i hovedet. Der er mange, der har travlt med at file negle og klø sig i nakken. Det er ikke nødvendigvis i Brøndby. Men vi har brug for en, der kender systemet indefra.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top