fbpx
357 husstande ønsker bedre busbetjening
BRØNDBY Den østlige del af Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand kunne godt have bedre busbetjening, lyder det fra borgere.

Tirsdag den 29. oktober afleverede Inge Pedersen, Betty Karsberg, Lis Jensen og Birthe Schønberg 357 underskrifter til borgmester Ib Terp til støtte for at få en forbedret busbetjening i den østlige del af Brøndby Strand.

Beboere i området langs Gl. Køge Landevej fra grænsen Avedøre til Brøndbyvester Boulevard er blevet spurgt.

Tovholderne har også kontaktet husstande i Hvidovre og Avedøre på Engdalsvej, Hejrevej og Rylevej for at se om behovet for en erstatning for bus 121 er lige så stort. Det gav 30 underskrifter ud af 42 mulige, hvoraf syv ikke var at træffe. Disse blev også afleveret til Ib Terp.

Underskrifterne, der udgør 98 procent af de kontaktede husstande og firmaer, er en støtte for enten at genåbne bus 121 eller finde en anden løsning langs Gl. Køge Landevej.

Det blev gjort tydeligt over for borgmesteren, at den manglende busbetjening er ”urimelig og en stor mangel både for de ældre og svagt gående i området”, for børnefamilier der ikke har mulighed for at anvende bussen til en sikker skolevej, deltagelse i sociale arrangementer uden for kommunen og andet.

De lokale handlende, læger og tandlæger og andre på Gl. Køge Landevej har også kunnet mærke konsekvenserne i form af færre kunder efter nedlæggelsen af buslinjen.

Pæn modtagelse

Ib Terp tog pænt imod underskrifterne.

Han udtrykte både forståelse for ønsket om en bedre busbetjening og håb om, at der faktisk kunne ske forbedringer, idet der lige nu er et økonomisk råderum.  Han udtalte også, at det nok var en fejl at bus 121 var blevet nedlagt.

Ib Terp mener ikke, at det er realistisk at tro på en genetablering af 121, idet det ville kræve at de tilstødende kommuner skal bakke op om dette. Der var forskellige forslag til løsning. Bedste forslag er eksempelvis en forlængelse af linje 18 fra Friheden.

 

Møde snart

Direktør for Teknisk Forvaltning Søren Johnsen oplyste, at han i den kommende uge skal til møde med blandt andet Hvidovre kommune om busdriften.

Han vil på denne givne foranledning tage sagen op. Det blev dog fra Søren Johnsens side præciseret, at en ændring næppe kan forventes før tidligst fra oktober måned 2014. Der blev argumenteret for en her og nu løsning, idet linje 18 er en etableret linje, der bare skal forlænges. Det vil være dejligt at have buslinjen på plads i begyndelsen af 2014, hvor vinteren rigtig starter.

Borgmester Ib Terp vil kontakte Helle Adelborg, Borgmester i Hvidovre, og forvaltningen indhenter tilbud fra Movia.

– Jeg kan tilføje, at da vi var nødt til at finde besparelser på busbudgettet for at kunne overholde den budgetramme, som regeringen havde fastsat, valgte vi linje 121, fordi linjen havde meget få passagerer, siger Ib Terp.

– Men selvfølgelig er det et problem for området, at busbetjeningen er forringet, og jeg kan bekræfte, at jeg er positiv over for forlængelse af linje 18, hvis prisen er overkommelig. Det er jo også en forudsætning, at Hvidovre Kommune er med på ideen. Jeg tror, at linje 18 vil være interessant for mange borgere, også uden for initiativgruppens nærområde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top