fbpx
Ove Bjerregaard-Madsen og Glostruplisten
Her, hvad Ove Bjerregaard-Madsen og Glostruplisten står for politisk.

Uafhængighed – fornuften råder

Glostruplisten er ikke et parti, og har ingen ideologiske bindinger til Christiansborg. Liste G er en lokalt forankret liste med uafhængige personer.

Vi kan derfor tænke og handle selvstændigt ud fra, hvad der gavner borgerne i Glostrup – og Kommunen i det hele taget – bedst. Også, når diktater fra Borgen skaber problemer lokalt.

Aktuelt offentlighedsloven, den såkaldte mørklægningslov, som fremover indskrænker alles muligheder for at kikke magthaverne i kortene i en række af sammenhænge. Mørklægningsloven giver endvidere magthaverne muligheder for at afvise anmodninger om aktindsigt, hvis sagen kræver mere end 25 timers behandlingstid, hvilket vil variere fra kommune til kommune – og hvilket er så elastisk, at vilkårligheden råder.

Liste G er fornuft. Ikke røde eller blå smældende flag – eller begrebet partiet først.

Vagthunde-funktionen fortsætter

Med Glostruplisten i Kommunalbestyrelsen kan borgerne være sikre på, at den helt nødvendige vagthundefunktion vil være bliver udført. Det vil den blive uden hensyntagen til, om Glostrup-”regeringen” bliver rød eller blå. Og helt uden hensyn til, om de såkaldte embedsmænd bryder sig om at blive kikket i kortene eller på anden måde konfronteret.

Her er der ikke tale om tom snak. Glostruplisten har i indeværende periode sagt fra, når Administrationen, bl.a. Borgmesteren, ikke overholdt gældende regler eller god forvaltningsskik.

Det har Glostruplisten gjort både offentligt og internt, hvilket der har foreligget beviser for i bl.a. Folkebladets spalter.

Ingen andre har udført den for folkestyret så vigtige funktion, hvilket hænger sammen med en høj grad af konfliktskyhed og kommunalbestyrelsesmedlemmernes ofte alt for store afhængighed af

Embedsapparatet. En tilstand, der stod lysende klart i forbindelse med nedrivningsprojektet ”Asbestskandalen”, hvor et flertal lagde sig fladt ned og kapitulerede.

Et folkestyre i krise kræver åbenhed

Interessen for kommunalpolitik er klart dalende, hvilket er ret naturligt, når vælgerne ikke kan se forskel på røde eller blå borgmestre.

Værst er imidlertid, at borgerne med rette kan få den oplevelse, at man kun interesserer sig for dem hvert fjerde år. Så er der ingen ende på, hvad man vil gøre for at få vælgerne til stemmeurnerne.

Folkestyret skal imidlertid plejes løbende, og her er det ikke nok at Rådhuset udsender propaganda-pressemeddelelser og ”informations”-pamfletter ud med jævne mellemrum. I hvert fald ikke uden, at oppositionen får dens opfattelse med.

Hvis det lokale folkestyre skal genoprettes, skal borgerne gøres interesserede i, hvad der foregår i deres ”folketing”.

Et par muligheder for at øge interessen ligger i at prøve web-tv fra kommunalbestyrelsesmøderne – og i at erstatte propagandamagasinerne med annoncer i lokalaviserne, hvilket ville danne grundlag for en udvidelse af den skriftlige offentlige debat.

Propagandaskrifterne læses ikke – det gør ugeaviserne derimod. Reel information og offentlig debat er en mærkesag for Glostruplisten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top