fbpx
Ib Terp og Socialdemokraterne i Brøndby
Læs her, hvad Ib Terp svarer på vegne af Socialdemokraterne i Brøndby på Folkebladets spørgsmål om kommunalvalget 19. november.

1) Spørgsmål: Hvordan skiller dit parti sig ud helt fundamentalt og ideologisk fra de andre partier?

Svar: Fundamentalt skiller Socialdemokraterne sig ud fra andre partier ved sin brede ansvarsfølelse.

Vi tager ansvar for, at alle borgere får mulighed for en så god tilværelse som muligt. Vi tager ansvar for miljøet. Vi tager ansvar for, at alle, uanset baggrund, får en så god uddannelse som muligt. Vi tager ansvar for, at kulturen ikke kun er for eliten. Vi tager ansvar for integrationen. Og endelig tager vi ansvar for økonomien. Det duer ikke at feste, til kassen er tømt. Det må vi ofte minde andre partier om.

2) Spørgsmål: Hvis man stemmer på dit parti og på dig som spidskandidat, hvad kan man så forvente af forandringer helt konkret i sin dagligdag?

Svar: Hvis Socialdemokraterne fortsat har ledelsen af kommunen efter valget, kan borgerne forvente et moderat stigende kommunalt serviceniveau i takt med, at vort fortsatte effektiviseringsarbejde bærer frugt. Jeg tænker især på omsorgen for syge og for ældre. Bl.a. skal genoptræningen efter hospitalsindlæggelse styrkes. Velfærdsteknologien skal bruges til at give bedre tilbud til borgerne, når de er parate til det. Ingen skal presses til en teknologi, som de er utrygge ved.

Vi vil aktivt bistå de almene boligselskaber med at planlægge og skaffe ekstern finansiering af fortsatte renoveringer.

Vi arbejder også for flere arbejdspladser og mere privat service. Vi har i den forløbne valgperiode opnået flere butikker (Nygårds Plads og Gl. Køge Landevej), men det er ikke nok for os. Det planlagte kontor- og butiksbyggeri ved Park Allé/Ringvejen starter med stor sandsynlighed næste år. Og vi har en spændende kontakt til en seriøs ”developer”, som arbejder med en meget ambitiøs plan for omdannelse af Brøndby Strand Centrum med mange flere butikker, et sundhedscenter og anden form for privat service. Foruden service giver det arbejdspladser.

Vi samarbejder med Danmarks Idrætsforbund om at få placeret det kommende nationale eliteidrætscenter på stadionområdet. Det kan også give mange arbejdspladser.

Investeringsklimaet er ved at lette. Vi har i den lidt ”døde” tid sørget for en masse erhvervsrettede lokalplaner, især i Kirkebjerg erhvervskvarter. Derfor kan borgerne forvente at se mange gravemaskiner og kraner i vore erhvervsområder.

En S-togsstation ved Priorparken har høj prioritet. Det er svært at få Transportministeriet med på ideen, men vi fortsætter ufortrødent. Lykkes det, vil Priorparken og Vibeholm erhvervskvarterer blive meget attraktive for investorer.

3) Spørgsmål: Vælg en mærkesag og forklar konkret, hvordan du og dit parti vil realisere denne i næste periode, og hvorfor denne mærkesag er vigtig for dig og dit parti at få gennemført.

Svar: Brøndby Strand er et pragtfuldt, men undervurderet område. Gennemførelsen af den store renoveringsplan, HP4, vil hjælpe meget. Men den ovenfor nævnte omdannelse af Brøndby Strand Centrum vil ”sætte prikken over iet”. Vi er parate til at bruge en del af indtægterne fra salg af de byggegrunde, som kommunen ejer i området, til at skabe en forbedret trafikstruktur og i det hele taget forskønne området. Det letter formentlig forhandlingerne. Projektet er meget vigtigt, fordi Brøndby Strand er kommunens mest folkerige bydel. En forbedring af områdets omdømme og tiltrækningskraft vil komme hele kommunen til gode.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top